Skladovací sila a nádrže


V oblasti výstavby smaltovaných nádrží, sil a zásobníků nabízíme celou škálu služeb, které pokrývají celou oblast použití těchto smaltovaných skladovacích objektů v zemědělství i průmyslu. Více jak deset let dodáváme montujeme nové i renovované smaltované nádrže pro zemědělskou, průmyslovou i komunální sféru.

V průběhu existence firmy MORKUS Morava s.r.o. jsme realizovali stovky úspěšných projektů po celé Evropě, za tuto dobu jsme načerpali velké množství zkušeností s montáží nových či renovovaných smaltovaných nádrží. Takto získané zkušenosti neustále prohlubujeme a z ískané zkušenosti úspěšně v yužíváme při výstavbě smaltovaných nádrží všech druhů a velikostí.

Fotogalerie

Fotogalerie
Vybrat fotogalerii
Vybrána fotogalerie ID: 4