Smaltované nádrže


Nádrže ze smaltovaných plechů

Od projekce po vlastní montáž

Nadzemní nádrže šroubované ze smaltovaných plechů jsou vyráběny již více jak 50 let. Smaltované nádrže je možné použít pro uskladnění kapalných i sypkých materiálů. Nádrže jsou také základním stavebním prvkem environmentálních technologických souborů, jako jsou čistírny odpadních vod a bioplynové stanice. Smalt je celistvý, hladký a lesklý povlak silikátového skla natavený na kov. Smalt je dvouvrstvý a vypaluje se v průběžné peci při teplotě vyšší než 800 °C. Ocelová válcová skořepina nádrže je sestavena z oboustranně smaltovaných plechů, které jsou spojeny speciálními šrouby a utěsněny trvale pružným tmelem. Spojovací materiál a příslušenství pláště jsou opatřeny povrchovou úpravou.Smaltované nádrže v praxi

Nádrž vyrobená z oboustranně smaltovaných plechů má široké použití, nejen v zemědělství, průmyslu ale i vodohospodářství. Smaltované nádrže mají velkou životnost a to i při skladování velmi agresivních látek. Nádrže ve své životnosti zcela předčí nádrže betonové či komaxitové neboť mají vysokou chemickou odolnost a otěruvzdornost.

Nabízíme komplexní služby v oblasti skladování kapalných látek ve smaltovaných nádržích. Smaltované nádrže jsou tradičním způsobem řešení skladovacích potřeb pro mnoho oborů. Naše služby pokrývají celý proces realizace, od projekčních prací až po dodávku a montáž smaltovaných nádrží. Smaltované nádrže můžeme dodat jak v provedení z nových plechů, tak zejména v populárním provedení plechů po renovaci, kde zákazník může realizovat významnou úsporu na pořizovací ceně.

Smaltované nádrže jsou konstrukčně velmi variabilní (různé průměry nádrží, výšky, volitelné doplňky nádrží atd.). Montovaná konstrukce nádrží umožňuje rychlou výstavbu, přemístění, zvýšení kapacity čí kompletní přestavbu nádrží.Nádrže pro skladování kapalných látek

MORKUS Morava s.r.o. již tradičně nabízí svým zákazníkům komplexní služby a řešení jejich požadavků na dodávky a montáž smaltovaných nádrží, ocelových hal, posklizňových linek, skladů obilnin, smaltovaných či pozinkovaných sil, smaltovaných nádrží na kejdu či nádrží na kapalná hnojiva.

Nabízíme řešení pro nádrže na kejdu či biomasu v zemědělských a bioplynových provozech, nádrže pro čistírny odpadních vod, ale i nádrže pro chemický průmysl. Kruhové nádrže od průměru 4,2 do 42,0 m o objemech 20 m3 – 10 000 m3 jsou vybavena kotvením, ocelovým dnem (či dnem betonovým), revizním vstupem, žebříkem, plošinou, výztužnými úhelníky, přepadovým potrubím, vypouštěcím potrubím, včetně dalších technologických prvků dle projektu. Neustále hledáme nové možnosti a způsoby, jak řešit standardní i specifické potřeby našich zákazníků v oblasti nádrží. Naše řešení vždy vycházejí z individuálního přístupu ke každému zákazníkovi.

Firma Morkus Morava s.r.o. se věnuje také přípravě a realizaci projektů dodávek a výstavby kompletních skladů kapalných látek. Stejně jako u projektů výstavby hal, sil a zásobníků poskytujeme kompletní servis a dodávky na klíč. Nabízíme poradenskou činnost včetně posouzení investičního záměru a pomoc při jednání s bankami pro získání prostředků investora na výstavbu.

Smaltované nádrže Permastore®

Tradiční anglický výrobce smaltovaných plechů.


PERMASTORE®
nabízí celou řadu smaltovaných nádrží a sil, navrhovaných a vyráběných v souladu s nejvyššími mezinárodními standardy. Tyto sestavy nádrží a sil jsou dodávány a instalovány prostřednictvím naší globální sítě nezávislých distributorů, kteří pracují na splnění dohodnutých časových termínů Vašich projektů. Dodáváme a montujeme smaltované nádrže tohoto výrobce.

Generální opravy smaltovaných nádrží

Díky zkušenostem a vybavení nabízíme opravy a renovace smaltovaných nádrží. Opravy a renovace nádrží provádějí naši proškolení pracovníci s mnoletými zkušenostmi.


Nabízíme:

 • kompletní demontáž smaltovaných nádrží
 • renovace smaltovaných plechů
 • dokompletace poškozených dílů
 • nové šrouby a tmely
 • opravy dna nádrže či jeho výměna včetně stavebních prací
 • zpětná montáž smaltované nádrže
 • dodávka a montáž nových technologií a rozvodů
 • záruka na veškeré práce a prodloužená životnost
V oblasti výstavby svařovaných nádrží nabízíme tyto služby:


Investiční záměr
 • celkovou poradenskou činnost
 • obhlídku lokality pro výstavbu nádrže
 • posouzení vhodnosti investičního záměru
 • přípravu kompletní projektové dokumentace
 • zajištění expertních posudků
 • zajištění vyjádření zainteresovaných orgánů
 • technickou a administrativní podporu

Provozování nádrží
 • kompletní zaškolení obsluhy nádrží
 • zajištění záručního i pozáručního servisu
 • monitoring parametrů skladovacích nádrží

Financování projektu
 • jednání s finančními ústavy
 • zpracování obchodního plánu
 • zajištění energetického auditu
 • zajištění právního DD
 • zajištění požadované dokumentace
 • pomoc a podporu při získání a prokázání prostředků investora

Výstavba svařovaných nádrží
 • dodávka všech technologií a stavebních materiálů
 • veškeré stavební a montážní práce
 • uvedení nádrží do provozu
 • pořízení revizních zpráv