Generální dodávky staveb


Firma Morkus Morava s.r.o. provádí generální dodávky staveb pro komunální, průmyslovou a zemědělskou sféru. V portfoliu realizovaných projektů máme již několik stovek úspěšně dokončených staveb. Dlouholetá tradice a bohaté zkušenosti s výstavbou různých druhů staveb jsou zárukou kvalitního projektového řízení každé stavby.

Tým našich pracovníků je na vysoké odborné úrovni, neustále si doplňuje odbornou úroveň na různých školeních a sebevzděláváním. Mají za sebou bohaté zkušenosti s řízením velkých projektů a řízením velkého počtu pracovníků. Vedoucí týmů přípravy a realizací jsou autorizovanými osobami v rámci České komory autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě. Většinu objemu staveb zajišťujeme vlastními zaměstnanci. Našimi zákazníky a investory jsou státní instituce, soukromí investoři i soukromé osoby.

Věnujeme se také přípravě a realizaci projektů dodávek a výstavby technologických celků. Stejně jako u projektů výstavby hal, sil, zásobníků a nádrží poskytujeme kompletní servis a dodávky na klíč. Nabízíme poradenskou činnost včetně posouzení investičního záměru a pomoc při jednání s bankami pro získání prostředků investora na výstavbu.Realizujeme zemědělské stavby:
  • Výstavby a rekonstrukce zemědělských objektů
  • Spodní stavby pro sila a skladovací nádrže
  • Výstavbu, rekonstrukce skladovacích hal
  • Výstavbu skladovacích sil a nádrží včetně technologií
  • Stáje pro hospodářská zvířata
Realizujeme průmyslové stavby:
  • Stavby pro průmyslové podniky a podnikatele
  • Stavby administrativní a sociální
  • Stavby občanské vybavenosti a pro volnočasové aktivity
  • Stavby sociálně zdravotního charakteru
  • Stavby ekologickéNaše činnost

Fotogalerie


Fotogalerie
Vybrat fotogalerii
Vybrána fotogalerie ID: 1