Projekční práce


Provádíme kompletní zhotovení projektové dokumentace pro zemědělské a průmyslové objekty, rekonstrukce a projekce komerčních i průmyslových nemovitostí. Zpracujeme vám kompletní projektové dokumentace pro stavební řízení i pro provádění staveb. Součástí našich služeb mohou být i realizace statických posudků, vypracování dokumentace skutečného stavu nemovitostí včetně zaměření a zpracování rozpočtu staveb a rekonstrukcí. Spolupracujeme s architekty, s orgány státní správy a se správci jednotlivých inženýrských sítí. Jednoduše vám vždy dodáme projektovou dokumentaci v nejvyšší kvalitě. Projekční práce jsou přenesením duševní představy o dané stavbě do formy podle pravidel, která je čitelná a srozumitelná pro všechny, kteří se účastní na její realizaci.