Inženýrská činnost


Zajistíme veškeré inženýrské práce spojené s výstavbou námi dodávaných objektů.

Připravíme projektovou dokumentaci, zajistíme stavební povolení a postaráme se o vedení a realizaci stavebních prací.


Nabízíme tyto služby:

 • Stavebně technický průzkum budovy
 • Zpracování položkového rozpočtu s přesnou kalkulací ceny vámi požadované dodávky
 • Zpracování návrhu financování celé zakázky
 • Stáje pro chov dojnic a býků
 • Zpracováni posudku pro program Zelená úsporám
 • Zpracování energetického auditu (je-li vyžadován dle typu budovy)
 • Zpracování průkazu energetické náročnosti energetického štítku (dle typu budovy)
 • Zpracování projektové dokumentace dle rozsahu dané zakázky
 • Vyřízení souhlasu na stavebním úřadě (stavební povolení, ohlášení)
 • Příprava materiálů ke kolaudačnímu řízení kolaudace stavby
 • Stavební dozor po celou dobu výstavby