Svařované nádrže


Od projekce po vlastní montáž

Naše výroba svařovaných ocelových nádrží je zcela orientovaná na zakázkové práce, a proto jsme schopni maximálně vyjít vstříc různým zákazníkům při realizaci jejich konkrétních požadavků. Podle dodané nebo námi vytvořené projektové dokumentace vyrábíme ocelové nádrže, sila a ocelové konstrukce pro zemědělský, stavební, chemický i potravinářský průmysl. V našem výrobním podniku ve Slavíči u Hranic na Moravě provádíme zakázkovou kovovýrobu, tryskání, lakování konstrukcí a výrobků, řezání vodním paprskem a zakružování ocelových profilů.Výroba svařovaných nádrží

Svařované skladovací nádrže jsou montovány a svařovány přímo na staveništi ze silných zakružených ocelových plechů za použití prověřených výrobních metod a postupů. U svařovaných ocelových nádrží je velmi oceňována jejich robustnost a pevnost. Standardně vyrábíme a dodáváme svařované ocelové nádrže v kapacitách do 5000m3 ale v našem výrobním portfoliu jsou i nádrže 10 000m3 (i více). Pro získání bližších informací a možností výroby kontaktujte naše obchodní oddělení. Námi vyráběné ocelové svařované nádrže jsou speciálně dimenzovány podle potřeb projektu.

Abychom vyhověli potřebám našich zákazníků, mohou naše svařované nádrže obsahovat vnitřní nebo vnější potrubí a mohou být otevřené nebo uzavřené. Ocelové svařované nádrže splňují různé průmyslové standardy a jsou vhodné pro skladování pitné vody, odpadních vod, závlahové vody a vody pro požární ochranu. Pro aplikace zahrnující skladování ropy, petrochemikálií a kapalných hnojiv jsou naše svařované ocelové nádrže navrženy podle potřebných standardů a certifikací.Tryskání a povrchová úprava nádrží

Po dokončení montáže svařovaných nádrží je celý povrch nádrže (vnější i vnitřní) otryskán a obroušen. Pečlivě připravený povrch ocelové nádrže zajistí dokonalou přilnavost základních i krycích vrstev nanášené barvy. Členy našeho montážního týmu jsou zkušení odborníci s mnohaletou praxí v oblasti lakování ocelových nádrží a zásobníků. Nabízíme různé ochranné nástřiky aplikovatelné přímo na místě vlastní výstavby, speciálně navržené pro dané ocelové nádrže a tyto vždy splňují nejpřísnější požadavky na povrchovou úpravu svařovaných nádrží.Montáž svařovaných nádrží

MORKUS Morava s.r.o. již tradičně nabízí svým zákazníkům komplexní služby a řešení jejich požadavků na výrobu a montáž svařovaných ocelových nádrží, ocelových hal, posklizňových linek, skladů obilnin, smaltovaných či pozinkovaných sil, smaltovaných nádrží na kejdu či nádrží na kapalná hnojiva

Vlastní montáž ocelových nádrž provádí certifikovaní a zkušení svářeči, kteří postupně vaří silné ocelové plechy dohromady na předem připraveném ocelovém základu s ocelovým svařovaným dnem. Abychom zajistili konzistentní sváry a zkrátili dobu výstavby, používáme specializované vybavení, jako jsou automatické obvodové svářečky a automatické vertikální svářečky. Pro vlastní montáž používáme speciální montážní zvedáky a jeřábovou techniku. Svařované nádrže a jejich technologické vybavení je projektováno dle uskladněné komodity, požadavků a specifikace zákazníka.

Firma Morkus Morava s.r.o. se věnuje také přípravě a realizaci projektů dodávek a výstavby kompletních skladů kapalných látek. Stejně jako u projektů výstavby hal, sil, zásobníků a nádrží poskytujeme kompletní servis a dodávky na klíč. Nabízíme poradenskou činnost včetně posouzení investičního záměru a pomoc při jednání s bankami pro získání prostředků investora na výstavbu.

V oblasti výstavby svařovaných nádrží nabízíme tyto služby:


Investiční záměr
 • celkovou poradenskou činnost
 • obhlídku lokality pro výstavbu nádrže
 • posouzení vhodnosti investičního záměru
 • přípravu kompletní projektové dokumentace
 • zajištění expertních posudků
 • zajištění vyjádření zainteresovaných orgánů
 • technickou a administrativní podporu

Provozování nádrží
 • kompletní zaškolení obsluhy nádrží
 • zajištění záručního i pozáručního servisu
 • monitoring parametrů skladovacích nádrží

Financování projektu
 • jednání s finančními ústavy
 • zpracování obchodního plánu
 • zajištění energetického auditu
 • zajištění právního DD
 • zajištění požadované dokumentace
 • pomoc a podporu při získání a prokázání prostředků investora

Výstavba svařovaných nádrží
 • dodávka všech technologií a stavebních materiálů
 • veškeré stavební a montážní práce
 • uvedení nádrží do provozu
 • pořízení revizních zpráv