Smaltovaná sila a zásobníky


Sila ze smaltovaných plechů

Nabízíme komplexní služby v oblasti skladování materiálů v silech. Sila jsou tradičním způsobem řešení skladovacích potřeb pro mnoho oborů. Naše služby pokrývají celý proces realizace, od projekčních prací až po dodávku a montáž smaltovaných sil. Uspokojíme potřeby našich zákazníků jak v oblasti dodávek nejmodernějších smaltovaných sil, tak v oblasti dodávek a renovací starších smaltovaných sil typu Vítkovice. Neustále hledáme nové možnosti a způsoby, jak řešit standardní i specifické potřeby našich zákazníků v oblasti skladovacích sil. Naše řešení vždy vycházejí z individuálního přístupu ke každému zákazníkovi.Smaltovaná sila v praxi

Sila vyrobená z oboustranně smaltovaných plechů mají široké použití v zemědělství a průmyslu. Smaltovaná sila mají dlouhou životnost a to i při skladování velmi agresivních látek. Sila ve své životnosti předčí sila betonová či komaxitová neboť mají vysokou chemickou odolnost a otěruvzdornost.

Nabízíme komplexní služby v oblasti skladování sypkých materiálů ve smaltovaných silech. Smaltovaná sila jsou tradičním způsobem řešení skladovacích potřeb pro mnoho oborů. Naše služby pokrývají celý proces realizace, od projekčních prací až po dodávku a montáž smaltovaných sil. Smaltovaná sila můžeme dodat jak v provedení z nových plechů, tak zejména v populárním provedení plechů po renovaci, kde zákazník může realizovat významnou úsporu na pořizovací ceně.

Smaltovaná sila jsou konstrukčně velmi variabilní (průměry, výšky, volitelné doplňky nádrží atd.). Montovaná konstrukce sil umožňuje rychlou výstavbu, přemístění, zvýšení kapacity čí kompletní přestavbu sil.Sila pro skladování sypkých materiálů

Námi dodávaný typ smaltovaných sil montujeme včetně ocelové střechy. Tato dodávaná smaltovaná sila představují moderní systém uskladnění různých zemědělských a průmyslových produktů, šetří životní prostředí a provozní náklady.

Nabízíme provedení montáží, demontáží sil a skladových objektů. Vypracujeme Vám cenový návrh na provedení montáže, demontáže sil nebo kompletních skladových objektů. Veškeré montážní a demontážní práce provádí naši proškolení pracovníci s mnohaletými zkušenostmi. Naše výjezdní montážní skupiny jsou schopny provést kompletní, nebo částečné montáže a demontáže sil a návazných obslužných technologií. Dále nabízíme demontáže a odkupy nepotřebných sil, včetně jejich odvozu. Neustále hledáme nové možnosti a způsoby, jak řešit standardní i specifické potřeby našich zákazníků v oblasti nádrží. Naše řešení vždy vycházejí z individuálního přístupu ke každému zákazníkovi.

Firma Morkus Morava s.r.o. se věnuje také přípravě a realizaci projektů dodávek a výstavby kompletních skladů zrnin. Stejně jako u projektů výstavby hal, nádrží a zásobníků poskytujeme kompletní servis a dodávky na klíč. Nabízíme poradenskou činnost včetně posouzení investičního záměru a pomoc při jednání s bankami pro získání prostředků investora na výstavbu.Smaltovaná sila na kukuřici

Sila na vlhkou kukuřici vycházejí z typové řady obilních sil a mají speciální systém vybírání vlhkého zrna. Smaltovaná sila na vlhkou kuřici jsou určená ke skladování vlhké kukuřice sklízené přímo z pole ve stádiu mléčné zralosti. Kukuřice je ve smaltovaném silu konzervována kyselinou mléčnou vzniklou působením mléčných baktérií, bez přístupu vzduchu za současného vzniku CO2. Je zde kladen velký důraz na absolutní hermetičnost sila pro maximální využití samovolně produkovaného oxidu uhličitého potřebného ke konzervaci zrna.Opravy a renovace sil

Zákazníkům, kteří chtějí zrovoznit starší nepoužívaná sila nabízíme provedení opravy či kompletní renovace sila. Tímto způsobem je možné podstatně snížit náklady potřebné k výstavbě sila nového.

Výhody tohoto řešení jsou zřejmé:
 • opotřebené části sila jsou renovované nebo nahrazené jinými již renovovanými díly
 • silo je opraveno na místě
 • na opravu či renovaci zemědělského sila je poskytována záruka
 • případné speciality jsou průběžně řešeny ve spolupráci se zadavatelem, což se zpětně promítá do kvality opravy či renovace zemědělského sila

Jsme přesvědčeni,že tak,jako našim stálým zákazníkům,můžeme i Vám nabídnout některá řešení vašich problémů v oblasti opravy a renovací sil a přídavných technologií.

V oblasti výstavby svařovaných nádrží nabízíme tyto služby:

Investiční záměr
 • celkovou poradenskou činnost
 • obhlídku lokality pro výstavbu nádrže
 • posouzení vhodnosti investičního záměru
 • přípravu kompletní projektové dokumentace
 • zajištění expertních posudků
 • zajištění vyjádření zainteresovaných orgánů
 • technickou a administrativní podporu

Provozování nádrží
 • kompletní zaškolení obsluhy sil
 • zajištění záručního i pozáručního servisu
 • monitoring parametrů skladovacích sil

Financování projektu
 • jednání s finančními ústavy
 • zpracování obchodního plánu
 • zajištění energetického auditu
 • zajištění právního DD
 • zajištění požadované dokumentace
 • pomoc a podporu při získání a prokázání prostředků investora

Výstavba svařovaných nádrží
 • dodávka všech technologií a stavebních materiálů
 • veškeré stavební a montážní práce
 • uvedení nádrží do provozu
 • pořízení revizních zpráv