Smaltovaná sila

Dodávna a montáž sil na zrniny

Sila ze smaltovaných plechů

Od projekce po vlastní montáž


Nabízíme komplexní služby v oblasti skladování materiálů v silech. Sila jsou tradičním způsobem řešení skladovacích potřeb pro mnoho oborů. Naše služby pokrývají celý proces realizace, od projekčních prací až po dodávku a montáž smaltovaných sil. Uspokojíme potřeby našich zákazníků jak v oblasti dodávek nejmodernějších smaltovaných sil, tak v oblasti dodávek a renovací starších smaltovaných sil typu Vítkovice. Neustále hledáme nové možnosti a způsoby, jak řešit standardní i specifické potřeby našich zákazníků v oblasti skladovacích sil. Naše řešení vždy vycházejí z individuálního přístupu ke každému zákazníkovi.


Poptávka Odkaz na www Katalog

Sila pro zemědělství a průmysl:

 • sila na zrniny
 • sila na kukuřici
 • sila na krmné směsi
 • sila na řepku
 • sila na vápenec a cement
 • sila popílek
 • sila na pelety
 • sila na hnojiva
 • sila na písek

Nabízené služby:

 • montáže a demontáže sil
 • renovace smaltovaných sil
 • přestavby a přemístění sil
 • navýšení kapacity sil
 • revizní prohlídky a kontroly
 • opravy smaltovaných sil
 • odkupy smaltovaných sil
 • projekční práce
 • základové desky a spodní stavby

Smaltovaná sila v praxi

Sila vyrobená z oboustranně smaltovaných plechů mají široké použití v zemědělství a průmyslu. Smaltovaná sila mají dlouhou životnost a to i při skladování velmi agresivních látek. Sila ve své životnosti předčí sila betonová či komaxitová neboť mají vysokou chemickou odolnost a otěruvzdornost.

Nabízíme komplexní služby v oblasti skladování sypkých materiálů ve smaltovaných silech. Smaltovaná sila jsou tradičním způsobem řešení skladovacích potřeb pro mnoho oborů. Naše služby pokrývají celý proces realizace, od projekčních prací až po dodávku a montáž smaltovaných sil. Smaltovaná sila můžeme dodat jak v provedení z nových plechů, tak zejména v populárním provedení plechů po renovaci, kde zákazník může realizovat významnou úsporu na pořizovací ceně.

Smaltovaná sila jsou konstrukčně velmi variabilní (průměry, výšky, volitelné doplňky nádrží atd.). Montovaná konstrukce sil umožňuje rychlou výstavbu, přemístění, zvýšení kapacity čí kompletní přestavbu sil.


Sila pro skladování sypkých materiálů

Smaltovaná sila pro zemědělskou a průmyslovou sféru


Námi dodávaný typ smaltovaných sil montujeme včetně ocelové střechy. Tato dodávaná smaltovaná sila představují moderní systém uskladnění různých zemědělských a průmyslových produktů, šetří životní prostředí a provozní náklady.

Nabízíme provedení montáží, demontáží sil a skladových objektů. Vypracujeme Vám cenový návrh na provedení montáže, demontáže sil nebo kompletních skladových objektů. Veškeré montážní a demontážní práce provádí naši proškolení pracovníci s mnohaletými zkušenostmi. Naše výjezdní montážní skupiny jsou schopny provést kompletní, nebo částečné montáže a demontáže sil a návazných obslužných technologií. Dále nabízíme demontáže a odkupy nepotřebných sil, včetně jejich odvozu. Neustále hledáme nové možnosti a způsoby, jak řešit standardní i specifické potřeby našich zákazníků v oblasti nádrží. Naše řešení vždy vycházejí z individuálního přístupu ke každému zákazníkovi.

Firma Morkus Morava s.r.o. se věnuje také přípravě a realizaci projektů dodávek a výstavby kompletních skladů zrnin. Stejně jako u projektů výstavby hal, nádrží a zásobníků poskytujeme kompletní servis a dodávky na klíč. Nabízíme poradenskou činnost včetně posouzení investičního záměru a pomoc při jednání s bankami pro získání prostředků investora na výstavbu.


Smaltovaná sila na kukuřici

Technologie konzervace kukuřičného zrna.


Sila na vlhkou kukuřici vycházejí z typové řady obilních sil a mají speciální systém vybírání vlhkého zrna. Smaltovaná sila na vlhkou kuřici jsou určená ke skladování vlhké kukuřice sklízené přímo z pole ve stádiu mléčné zralosti. Kukuřice je ve smaltovaném silu konzervována kyselinou mléčnou vzniklou působením mléčných baktérií, bez přístupu vzduchu za současného vzniku CO2. Je zde kladen velký důraz na absolutní hermetičnost sila pro maximální využití samovolně produkovaného oxidu uhličitého potřebného ke konzervaci zrna.


smaltovana-sila-kukurice-01.jpg

Silo na kukuřici

Amalis - Francie

smaltovana-sila-kukurice-02.jpg

Sila na kukuřici

Corre - Francie

Smaltovaná sila:

Sila na zrniny

Obilní sila dodáváme pro skladování obilí, kukuřice a dalších zrnin, např. řepky. Zákazník si může vybrat nová smaltovaná sila nebo renovovaná smaltovaná sila typu Vítkovice. Sila pro skladování obilí a zrna montujeme včetně všech potřebných doplňků a příslušenství.

smaltovana-sila-zrniny-01.jpg

Sila na zrniny

Smaltovaná sila

Sila na vlhkou kukuřici

Tato dodávaná smaltovaná sila představují moderní systém uskladnění kukuřičného zrna, šetří životní prostředí a provozní náklady. Plynotěsné provedení sila umožňuje skladování zrna o vlhkosti do 38 % v ochranné atmosféře CO2.

smaltovana-sila-kukurice.jpg

Sila na kukuřici

Smaltovaná sila

Sila na biomasu

Sila na biomasu dodáme včetně explozivních klapek, ale i vstupních dveří, nahlížecích otvorů a prostorů pro technické zázemí. Naše zkušenosti ve výstavbě sil a neustálý vývoj systému zajišťují optimální funkce a zaručují všechny bezpečnostní standardy pro provoz sila na biomasu.

smaltovana-sila-biomasa.jpg

Sila na biomasu

Smaltovaná sila

Sila na dřevní odpad

Naše sila na dřevní odpad navrhneme zákazníkovi tak, aby v maximální míře splňovala jeho představy a požadavky na skladování tohoto dřevního odpadu. Sila jsou dodávána včetně vhodného vybírání, explozivních klapek, vstupních a nahlížecích otvorů, suchovodu, ochrany před výbuchem a zážehem, žebříků a podesty.

smaltovana-sila-piliny.jpg

Sila na piliny

Smaltovaná sila

Sila na popílek

Naše sila na popílek navrhneme zákazníkovi tak, aby v maximální míře splňovala jeho představy a požadavky na skladování popílku. Sila jsou dodávána včetně vhodného vybírání, ochranných klapek, nahlížecích otvorů, suchovodu, ochrany před výbuchem a zážehem, žebříků a podesty.

smaltovana-sila-popilek.jpg

Sila na popílek

Smaltovaná sila

Sila na pelety

Sila můžeme dodat jak ve variantě s vybíráním a dopravními cestami pro navazující technologie, tak ve variantě s vybíráním a bočním plněním nákladních aut a cisteren. Sila jsou dodávána včetně ochranných klapek, nahlížecích otvorů, suchovodu, ochrany před výbuchem a zážehem, žebříků a podesty.

smaltovana-sila-pelety.jpg

Sila na pelety

Smaltovaná sila

Sila na krmné směsi

Sila na krmné směsi jsou určené pro krátkodobé a dlouhodobé skladování krmných směsí. Plnění sila je standardními dopravními cestami, používanými na přepravu krmných směsí. Sila nebo jejich sestavy navrhujeme dle požadavků zákazníka. Naši technici Vám vždy poradí a navrhnou optimální řešeni.

smaltovana-sila-krmne-smesi.jpg

Sila na krmné směsi

Smaltovaná sila

Sila na vápenec

Smaltované silo je určen pro skladování a expedici vápence. Sila na vápenec jsou určeny jak do vnitřních tak i do venkovních prostorů. Objem skladovaného materiálu je možné volit dle požadavků zákazníka.

smaltovana-sila-vapenec.jpg

Sila na vápenec

Smaltovaná sila


V oblasti výstavby smaltovaných sil nabízíme:

Investiční záměr

 • celkovou poradenskou činnost
 • obhlídku lokality pro výstavbu sila
 • posouzení vhodnosti investičního záměru
 • přípravu kompletní projektové dokumentace
 • zajištění expertních posudků
 • zajištění vyjádření zainteresovaných orgánů
 • technickou a administrativní podporu

Provozování sil

 • kompletní zaškolení obsluhy sil
 • zajištění záručního i pozáručního servisu
 • monitoring parametrů skladovacích sil

Financování projektu

 • jednání s finančními ústavy
 • zpracování obchodního plánu
 • zajištění energetického auditu
 • zajištění právního DD
 • zajištění požadované dokumentace
 • pomoc a podporu při získání a prokázání prostředků investora

Výstavba smaltovaných sil

 • dodávka všech technologií a stavebních materiálů
 • veškeré stavební a montážní práce
 • uvedení sil do provozu
 • pořízení revizních zpráv

Informace

Máte-li zájem o zaslání úvodní nabídky nebo zpracování úvodní projektové dokumentace na dodávku smaltovaných sil,
kontaktujte prosím naše obchodní oddělení. Následně Vás budeme kontaktovat a probereme další podrobnosti.


Poptávkový formulář


© 2021 Morkus Morava s.r.o. - stavby, haly, sila, nádrže, zásobníky www.morkus-morava.cz