Pozinkovaní sila

Dodávka a výstavba skladů obilí

Sila z pozinkovaných plechů

Od projekce po vlastní montáž


Velmi rozšířeným způsobem skladování obilí, je skladování v silech. S pohledu zastavěné plochy a ceny jsou velmi výhodné kruhové sila vyrobené z pozinkovaných plechů mající ploché dno. Pro menší sila je možné používat hladké plechy pro sila z větší kapacitou než 500 tun plechy vlnité nebo trapézové. Stěny a střecha se vyztužují pomocí ocelových profilů a vše je sešroubováno pevnostními šrouby. Pro snadný přístup pod silo a samospádné vyprazdňování se sila doplňují kuželovou výsypkou. Montovaná válcová sila dodáváme v mnoha různých velikostech. Kvalitní povrchová úprava celé konstrukce sila žárovým zinkováním zaručuje dlouhou životnost bez nutnosti údržby.


Poptávka Odkaz na www Katalog

Sila s plochým dnem:

 • Dlouhodobé a bezpečné skladování
 • Efektivní využití zastavěné plochy
 • Široká nabídka velikostí a kapacit
 • Plné provzdušnění v celém průřezu sila
 • Zamezení vniku škůdců a ptáků
 • Mechanizované vyskladnění s možností bezezbytkového provedení
 • Univerzální použití z hlediska uskladněných různých plodin
 • Neustálý monitoring kvality uskladněných plodin

Sila s výsypkou:

 • Krátkodobé i dlouhodobé skladování
 • Široký výběr velikostí a kapacit
 • Využití jako před zásobník při procesu sušení
 • Šetrné vyskladnění zrna bez využití dopravníků
 • Univerzální použití z hlediska uskladněných různých plodin
 • Efektivní využití aktivního větrání
 • Zamezení vniku škůdců a ptáků
 • Automatický monitoring kvality uskladněných plodin

Pozinkovaná sila v praxi

Sklizené zrniny vyžadují kvalitní uskladnění. Sklady musí zrninám zajistit optimální podmínky, aby nedocházelo k jejich znehodnocení plísní či škůdci. Námi dodávaná skladovací pozinkovaná sila splňují veškeré technické i technologické požadavky pro kvalitní uskladnění plodin. Pozinkovaná sila na obilí jsou určena jak pro krátkodobé, tak i pro dlouhodobé skladování.

V nabídce máme kompletní zařízení pro zpracování a skladování obilovin. V našem sortimentu máme veškeré komponenty potřebné pro skladování a zpracování zrnin. Od pozinkovaných sil, redlerů, elevátorů, dopravníků obilí až po čističky a sušičky obilí. Nabízíme našim zákazníkům komplexní služby včetně dodávky, montáže a demontáže jednotlivých prvků sil či dodávku skladovacích sil na klíč. Disponujeme veškerou technikou potřebnou k výstavbě skladů na zrno.


Ocelová sila pro skladování zrnin

Nabízíme komplexní služby v oblasti úpravy a skladování zrnin


Pozinkovaná sila jsou určena především pro venkovní prostředí. Provedení je z hladkých nebo vlnitých plechů. Instalovat lze jednotlivá sila i celé baterie. Silo je postaveno na ploché základové desce z armovaného betonu, ve které mohou být integrovány dopravní cesty. U sil do kapacity cca 1000 t je celé dno sila perforováno, u větších kapacit je použita kanálová podlaha o ploše 15 nebo 30%.

Do montovaných posklizňových linek dodáváme i pozinkovaná sila s kuželovou výsypkou. Tyto zásobníky jsou určeny pro krátkodobé skladování. Mohou také plnit roli manipulačních zásobníků v nejrůznějších procesech. Kuželovou výsypku je možné osadit provětrávacím systémem vhodným rovněž pro skladování řepky a jiných drobných semen.

Firma Morkus Morava s.r.o. se věnuje také přípravě a realizaci projektů dodávek a výstavby kompletních skladů zrnin. Stejně jako u projektů výstavby hal, nádrží a zásobníků poskytujeme kompletní servis a dodávky na klíč. Nabízíme poradenskou činnost včetně posouzení investičního záměru a pomoc při jednání s bankami pro získání prostředků investora na výstavbu.


Kompletní posklizňové linky

Technologie a systémy pro posklizňovou úpravu zrnin.


Posklizňová linka je samostatná jednotka sloužící ke skladování obilnin a jiných pěstovaných surovin. Ceny zemědělských plodin jsou ze své podstaty svázané se sezónními cykly. Výrazná sezónnost je charakteristickým rysem cen zemědělských komodit. Vzhledem k těmto kolísavým cenám je důležité prodat úrodu v co nejpříznivější dobu a je tedy nezbytné komplexně vyřešit otázku posklizňové úpravy a skladování. Kvalita je důležitým parametrem bez ohledu na sezónní výkyvy. Dodávky technologií pro posklizňovou úpravu zrnin mají vždy společné zadání, a to minimální ztráty a maximální kvalitu uskladněných plodin.


poskliznove-linky-01.jpg

Posklizňová linka

3D studie

poskliznove-linky-02.jpg

Posklizňová linka

3D studie

V oblasti výstavby pozinkovaných sil nabízíme:

Investiční záměr

 • celkovou poradenskou činnost
 • obhlídku lokality pro výstavbu sila
 • posouzení vhodnosti investičního záměru
 • přípravu kompletní projektové dokumentace
 • zajištění expertních posudků
 • zajištění vyjádření zainteresovaných orgánů
 • technickou a administrativní podporu

Provozování sil

 • kompletní zaškolení obsluhy sil
 • zajištění záručního i pozáručního servisu
 • monitoring parametrů skladovacích sil

Financování projektu

 • jednání s finančními ústavy
 • zpracování obchodního plánu
 • zajištění energetického auditu
 • zajištění právního DD
 • zajištění požadované dokumentace
 • pomoc a podporu při získání a prokázání prostředků investora

Výstavba smaltovaných sil

 • dodávka všech technologií a stavebních materiálů
 • veškeré stavební a montážní práce
 • uvedení sil do provozu
 • pořízení revizních zpráv

Informace

Máte-li zájem o zaslání úvodní nabídky nebo zpracování úvodní projektové dokumentace na dodávku pozinkovaných sil,
kontaktujte prosím naše obchodní oddělení. Následně Vás budeme kontaktovat a probereme další podrobnosti.


Poptávkový formulář


© 2021 Morkus Morava s.r.o. - stavby, haly, sila, nádrže, zásobníky www.morkus-morava.cz