Smaltované nádrže

Dodávka a montáž smaltovaných nádrží

Nádrže ze smaltovaných plechů

Od projekce po vlastní montáž


Nadzemní nádrže šroubované ze smaltovaných plechů jsou vyráběny již více jak 50 let. Smaltované nádrže je možné použít pro uskladnění kapalných i sypkých materiálů. Nádrže jsou také základním stavebním prvkem environmentálních technologických souborů, jako jsou čistírny odpadních vod a bioplynové stanice. Smalt je celistvý, hladký a lesklý povlak silikátového skla natavený na kov. Smalt je dvouvrstvý a vypaluje se v průběžné peci při teplotě vyšší než 800 °C. Ocelová válcová skořepina nádrže je sestavena z oboustranně smaltovaných plechů, které jsou spojeny speciálními šrouby a utěsněny trvale pružným tmelem. Spojovací materiál a příslušenství pláště jsou opatřeny povrchovou úpravou.


Poptávka Odkaz na www Katalog

Nádrže pro průmysl a zemědělství:

 • nádrže na kejdu a močůvku
 • nádrže na kapalná hnojiva
 • nádrže na pitnou a povrchovou vodu
 • požární nádrže
 • nádrže na průmyslové produkty
 • nádrže na potraviny
 • nádrže pro BPS
 • nádrže pro ČOV
 • nádrže na pohonné hmoty

Nabízené služby:

 • montáže a demontáže nádrží
 • renovace smaltovaných nádrží
 • přestavby a přemístění nádrží
 • navýšení kapacity nádrží
 • revizní prohlídky a vodní zkoušky
 • opravy smaltovaných nádrží
 • odkupy smaltovaných nádrží
 • projekční práce
 • základové desky a spodní stavby

Smaltované nádrže v praxi

Nádrž vyrobená z oboustranně smaltovaných plechů má široké použití, nejen v zemědělství, průmyslu ale i vodohospodářství. Smaltované nádrže mají velkou životnost a to i při skladování velmi agresivních látek. Nádrže ve své životnosti zcela předčí nádrže betonové či komaxitové neboť mají vysokou chemickou odolnost a otěruvzdornost.

Nabízíme komplexní služby v oblasti skladování kapalných látek ve smaltovaných nádržích. Smaltované nádrže jsou tradičním způsobem řešení skladovacích potřeb pro mnoho oborů. Naše služby pokrývají celý proces realizace, od projekčních prací až po dodávku a montáž smaltovaných nádrží. Smaltované nádrže můžeme dodat jak v provedení z nových plechů, tak zejména v populárním provedení plechů po renovaci, kde zákazník může realizovat významnou úsporu na pořizovací ceně.

Smaltované nádrže jsou konstrukčně velmi variabilní (různé průměry nádrží, výšky, volitelné doplňky nádrží atd.). Montovaná konstrukce nádrží umožňuje rychlou výstavbu, přemístění, zvýšení kapacity čí kompletní přestavbu nádrží.


Nádrže pro skladování kapalných látek

Smaltované nádrže pro zemědělskou a průmyslovou sféru


MORKUS Morava s.r.o. již tradičně nabízí svým zákazníkům komplexní služby a řešení jejich požadavků na dodávky a montáž smaltovaných nádrží, ocelových hal, posklizňových linek, skladů obilnin, smaltovaných či pozinkovaných sil, smaltovaných nádrží na kejdu či nádrží na kapalná hnojiva

Nabízíme řešení pro nádrže na kejdu či biomasu v zemědělských a bioplynových provozech, nádrže pro čistírny odpadních vod, ale i nádrže pro chemický průmysl. Kruhové nádrže od průměru 4,2 do 42,0 m o objemech 20 m3 – 10 000 m3 jsou vybavena kotvením, ocelovým dnem (či dnem betonovým), revizním vstupem, žebříkem, plošinou, výztužnými úhelníky, přepadovým potrubím, vypouštěcím potrubím, včetně dalších technologických prvků dle projektu. Neustále hledáme nové možnosti a způsoby, jak řešit standardní i specifické potřeby našich zákazníků v oblasti nádrží. Naše řešení vždy vycházejí z individuálního přístupu ke každému zákazníkovi.

Firma Morkus Morava s.r.o. se věnuje také přípravě a realizaci projektů dodávek a výstavby kompletních skladů kapalných látek. Stejně jako u projektů výstavby hal, sil a zásobníků poskytujeme kompletní servis a dodávky na klíč. Nabízíme poradenskou činnost včetně posouzení investičního záměru a pomoc při jednání s bankami pro získání prostředků investora na výstavbu.


Smaltované nádrže Permastore®

Tradiční anglický výrobce smaltovaných plechů.


PERMASTORE® nabízí celou řadu smaltovaných nádrží a sil, navrhovaných a vyráběných v souladu s nejvyššími mezinárodními standardy. Tyto sestavy nádrží a sil jsou dodávány a instalovány prostřednictvím naší globální sítě nezávislých distributorů, kteří pracují na splnění dohodnutých časových termínů Vašich projektů. Dodáváme a montujeme smaltované nádrže tohoto výrobce.


smaltovane-nadrze-02.jpg

Permastore

Sklad DAM Senica

smaltovane-nadrze-03.jpg

Permastore

Nádrž ČOV Bzenec

Druhy nádrží:

Podzemní nádrže ze smaltovaných plechů

Celokovové podzemní nádrže slouží ke skladování různých kapalin, granulátů sypkých materiálů, fekálií (žumpy), apod. Podzemní nádrže montované z oboustranně smaltovaných vítkovických plechů se usazují do země pod úroveň terénu na rovný betonový podklad a jsou určené pro obsypání zeminou.

smaltovane-nadrze-04.jpg

Podzemní

Smaltované nádrže

Nadzemní nádrže ze smaltovaných plechů

Celokovové nadzemní nádrže slouží ke skladování různých kapalin, granulátů sypkých materiálů, fekálií, produktů pro potravinářské účely, agresivních látek a chemikálií. Nadzemní nádrže montované z oboustranně smaltovaných vítkovických plechů se usazují na úroveň terénu na rovný železobetonový základ.

smaltovane-nadrze-05.jpg

Nadzemní

Smaltované nádrže

Otevřené nádrže ze smaltovaných plechů

Celokovové otevřené nádrže slouží ke skladování vody, kalů a fekálií. Otevřené nádrže montované z oboustranně smaltovaných vítkovických plechů se usazují na úroveň terénu na rovný železobetonový základ. Tyto nádrže je možné využít pro stavbu bazénů jak nadzemních tak zapuštěných. Informujte se u našeho obchodníka.

smaltovane-nadrze-06.jpg

Otevřené

Smaltované nádrže

Kryté nádrže ze smaltovaných plechů

Smaltované nádrže lze použít pro skladování kapalných i sypkých materiálů. Nádrže jsou také základním stavebním prvkem environmentálních technologických souborů, jako jsou čistírny odpadních vod a bioplynové stanice. Ocelová válcová skořepina nádrže je sestavena z oboustranně smaltovaných plechů, které jsou spojeny šrouby.

ssmaltovane-nadrze-07.jpg

Kryté

Smaltované nádrže

Maloobjemové nádrže ze smaltovaných plechů

Nádrže šroubované ze smaltovaných plechů se díky své konstrukci mohou montovat v různých velikostech, průměrech a výškách. Je tedy možné pomocí smaltovaných Vítkovických plechů kompletovat i maloobjemové nádrže. V případě zájmu o maloobjemovou nádrž nás neváhejte kontaktovat, seznamíme Vás s celou naší nabídkou nádrží.

smaltovane-nadrze-08.jpg

Malobjemové

Smaltované nádrže

Velkoobjemové nádrže ze smaltovaných plechů

Nádrže šroubované ze smaltovaných plechů se díky své konstrukci mohou montovat v různých velikostech, průměrech a výškách. Je tedy možné pomocí smaltovaných Vítkovických plechů kompletovat i velkoobjemové nádrže. V případě zájmu o velkoobjemovou nádrž nás neváhejte kontaktovat, seznámíme Vás s celou naší nabídkou nádrží.

smaltovane-nadrze-09.jpg

Velkoobjemové

Smaltované nádrže


V oblasti výstavby smaltovaných nádrží nabízíme:

Investiční záměr

 • celkovou poradenskou činnost
 • obhlídku lokality pro výstavbu nádrže
 • posouzení vhodnosti investičního záměru
 • přípravu kompletní projektové dokumentace
 • zajištění expertních posudků
 • zajištění vyjádření zainteresovaných orgánů
 • technickou a administrativní podporu

Provozování nádrží

 • kompletní zaškolení obsluhy nádrží
 • zajištění záručního i pozáručního servisu
 • monitoring parametrů skladovacích nádrží

Financování projektu

 • jednání s finančními ústavy
 • zpracování obchodního plánu
 • zajištění energetického auditu
 • zajištění právního DD
 • zajištění požadované dokumentace
 • pomoc a podporu při získání a prokázání prostředků investora

Výstavba smaltovaných nádrží

 • dodávka všech technologií a stavebních materiálů
 • veškeré stavební a montážní práce
 • uvedení nádrží do provozu
 • pořízení revizních zpráv

Informace

Máte-li zájem o zaslání úvodní nabídky nebo zpracování úvodní projektové dokumentace na dodávku smaltovaných nádrží,
kontaktujte prosím naše obchodní oddělení. Následně Vás budeme kontaktovat a probereme další podrobnosti.


Poptávkový formulář


© 2021 Morkus Morava s.r.o. - stavby, haly, sila, nádrže, zásobníky www.morkus-morava.cz