Stavební práce

Provádíme veškeré stavební práce

Kompletní stavební práce

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování


Provádíme kompletní stavební a zednické práce od zakládání staveb a až po kompletní výstavby. Provádíme kvalitní a profesionální zednické práce a s tím spojené stavební činnosti. Významnou součástí pracovní náplně naší firmy je také výstavba průmyslových a zemědělských objektů. Naše nabídka sahá od výrobních a skladovacích hal, až po komplexní zemědělské objekty. Kromě tradičních způsobů využíváme také moderních technologií suché stavby, jako jsou sádrokartony a technologie montovaných hal, díky čemuž významně urychlujeme dobu výstavby a celkové náklady na projekt. Výstavbu průmyslových a zemědělských objektů realizujeme komplexně od projektové činnosti a zpracování rozpočtu až po stavební práce a realizace inženýrských sítí.


Poptávka

Zakládání staveb

Zakládání staveb je samostatný obor, který se zabývá návrhem, posouzením a realizací základové konstrukce objektu. Základ stavby, ať se již jedná o jakýkoli druh stavby je velice důležitý. Jen správné založení stavby (základové desky) zaručí dlouhou životnost celé stavby. Nabízíme kompletní realizace založení staveb - základové desky pro zděné i montované domy včetně dřevostaveb. Dále provádíme všechny související činnosti - přípojky inženýrských sítí a hydroizolace spodních staveb.

Rozlišujeme plošné základy staveb a hlubinné základy staveb. Druh základu stavby zvolíme podle druhu a účelu stavby. Založení stavby, tedy založení základové desky provádíme rychle, kvalitně a za předem stanovenou cenu.

Jsme vybaveni moderní, potřebnou technikou a disponujeme mnohaletými zkušenostmi. Zajistíme kompletní nejen výstavbu základové desky od vypracování projektu až po kvalitní a rychlou celkovou realizaci. Součástí našich služeb v oboru zakládání staveb je také odborný dohled, znalecké posudky a možnost odborného poradenství a konzultací. Samozřejmostí je cenová nabídka zdarma. V případě zájmu o námi nabízené služby kontaktujte naše obchodní oddělení.


Zemní a výkopové práce

Nabízíme kompletní služby v oblasti zemních prací


Před prováděním projektové dokumentace je nutno zjistit základní údaje o podloží pomocí geologického a hydrogeologického průzkumu. Průzkumy poskytují informace o únosnosti a stlačitelnosti základové půdy, o vlivu podzemní vody, o hloubce založení a o vhodnosti umístění stavby. Před zahájením zemních prací se provádí vytýčení stavby na základě výkresu situace nebo na základě vytyčovacího výkresu (složitější stavby). Nejprve pomocí kolíků označíme jednotlivé rohy objektu, pomocí úhlopříček zkontrolujeme správnost rozměrů (s přesností na 1cm) a mimo budoucí výkop vybudujeme lavičky, na které přeneseme a označíme na nich směry, základů, stěn.


Zemní práce v pozemním stavitelství se rozdělují na:

 • přípravné zemní práce
 • hlavní zemní práce
 • dokončovací zemní práce

Přípravné zemní práce: Patří sem všechny práce, které je třeba na staveništi provést, aby hlavní zemní práce mohly pokračovat. Patří sem bourání objektů, odstranění drnů, sejmutí ornice nebo lesní půdy (dozery nebo skrejpry), odstranění stromů, křovin a pařezů.

Hlavní zemní práce: Patří sem výkopové práce a rozpojováni hornin, rozpojováni skalních hornin, rozvoz zemin, hutněni zemin, zajišťování stability stěn výkopů, roubeni, milánské stěny, štětové stěny, odvodnění stavební jámy atd.

Dokončovací zemní práce: Jedná se o konečnou úpravu pláně, rozprostření ornice (min. 100mm), osetí travním semenem, uložení drnů


Provádíme tyto druhy činností ve stavebnictví:

 • Stavby a rekonstrukce domů na klíč
 • Výstavby a rekonstrukce zemědělských objektů
 • Výstavby a rekonstrukce průmyslových objektů
 • Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
 • Výstavby a rekonstrukce komunálních objektů

Provádíme tyto druhy zakládání staveb:

 • Zakládání staveb pro rodinné domy
 • Zakládání staveb pro zemědělství a průmysl
 • Speciální zakládaní staveb
 • Zemní kotvy, stříkané betony
 • Pilotáže a opěrné zdi

Informace

Máte-li zájem o zaslání úvodní nabídky nebo zpracování cenové nabídky pro stavební práce,
kontaktujte prosím naše obchodní oddělení. Následně Vás budeme kontaktovat a probereme další podrobnosti.


Poptávkový formulář

© 2021 Morkus Morava s.r.o. - stavby, haly, sila, nádrže, zásobníky www.morkus-morava.cz