Průmyslové stavby

Provádíme pozemní a průmyslové stavby

Kompletní průmyslové stavby

Od projekce po výstavbu


Morkus Morava s.r.o. provádí kompletní dodávky pro průmyslové haly a areály, skladovací objekty, administrativní budovy, zemědělské stavby, logistická centra a sídla firem, a to jak u novostaveb, tak i u rekonstrukcí či oprav. Naše nabídka široká nabídka služeb zahrnuje vše od dílčích činností až po kompletní projekty. Průmyslové stavby provádíme za použití různých materiálů a využíváme všechny dostupné stavební technologie. Součástí našich dodávek k těmto projektům může být i vybudování komunikací a parkovacích ploch. Mezi naše další činnosti u pozemních a průmyslových staveb patří běžné drobné opravy, údržby stávajících areálů a také provádíme demolice různých objektů, konstrukcí, technologických celků a hal.


Poptávka Odkaz na www Katalog

Realizujeme průmyslové stavby:

 • Stavby pro průmyslové podniky a podnikatele
 • Stavby administrativní a sociální
 • Stavby občanské vybavenosti a pro volnočasové aktivity
 • Stavby sociálně zdravotního charakteru
 • Stavby ekologické

Realizujeme zemědělské stavby:

 • Výstavby a rekonstrukce zemědělských objektů
 • Spodní stavby pro sila a skladovací nádrže
 • Výstavbu, rekonstrukce skladovacích hal
 • Výstavbu skladovacích sil a nádrží včetně technologií
 • Stáje pro hospodářská zvířata

Průmyslové stavby v praxi

Komplexní pozemní, průmyslové a zemědělské stavby včetně zajištění technologických dodávek jsou jednou z klíčových činností naší firmy. Jsme jedna z nejvýznamnějších stavebních firem zaměřujících se na průmyslové a zemědělské stavby v Olomouckém kraji. Našimi přednostmi jsou komplexní služby, zkušenosti z obdobných projektů, kvalifikovaní a odborně zdatní pracovníci, ověřené a certifikované postupy, silné kapacitní, technické a finanční zázemí společnosti. Každá stavba je jedinečná a vyžaduje individuální řešení. Naše bohaté zkušenosti s náročnými pozemními a inženýrskými stavbami představují základ pro nejlepší možné výsledky a zajišťují jakostní náskok.

Provádíme také kompletní rekonstrukce staveb a budov a výrobních, nebo skladových hal. Tento druh staveb je náročný na řádnou přípravu a organizaci staveb, protože většinou probíhají za plného, nebo částečného provozu. Samozřejmě u těch prací dodržujeme všechny požadované BOZP.


Výstavba zemědělských a průmyslových objektů

Provádíme kompletní výstavbu objektů a budov pro zemědělskou a průmyslovou sféru


Hlavní náplní naší společnosti je provádění staveb. Specializujeme se na provádění průmyslových a zemědělských staveb, inženýrských sítí, komunikací a ostatních pozemních staveb. Pro všechny druhy realizovaných staveb jsme schopni zajistit vlastními silami projektovou, inženýrskou a zeměměřičskou činnost. Svým širokým rozsahem činnosti zajišťujeme komplexní plnění požadavků stavebníků v oblasti výstavby inženýrských a pozemních staveb.

Tým našich pracovníků je na vysoké odborné úrovni, neustále si doplňuje odbornou úroveň na různých školeních a sebevzděláváním. Mají za sebou bohaté zkušenosti s řízením velkých projektů a řízením velkého počtu pracovníků. Vedoucí týmů přípravy a realizací jsou Autorizovanými osobami v rámci České komory autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě. Většinu objemu staveb zajišťujeme vlastními zaměstnanci. Našimi zákazníky a investory jsou státní instituce, soukromí investoři i soukromé osoby.

Věnujeme se také přípravě a realizaci projektů dodávek a výstavby technologických celků. Stejně jako u projektů výstavby hal, sil, zásobníků a nádrží poskytujeme kompletní servis a dodávky na klíč. Nabízíme poradenskou činnost včetně posouzení investičního záměru a pomoc při jednání s bankami pro získání prostředků investora na výstavbu.


Inženýrské stavby

Od projekce po výstavbu


Prioritou naší firmy je maximální komplexnost nabízených služeb stávajícím zákazníkům i nově oslovovaným investorům. Proto zákazníkovi nabízíme i předprojektový a projektový konzultační servis a inženýrskou činnost při realizaci zakázek. Naší předností je vysoce kvalifikovaná týmová práce techniků a inženýrů, jak po stránce odborné a profesní, tak i po stránce organizační, obchodní a komunikační. Jsme schopni zvládnout technicky i organizačně náročné stavby. V rámci jednotlivých zakázek realizujeme veškeré portfolio potřebných činností od projekčních prací a inženýrské činnosti až po samotnou realizaci. Tyto procesy a činnosti koordinujeme prioritně ke konečné spokojenosti zákazníka se zárukou úplnosti, komplexnosti a trvanlivosti provedené stavby.


inzenyrske-stavby-01.jpginzenyrske-stavby-02.jpg
inzenyrske-stavby-03.jpginzenyrske-stavby-04.jpg

Provádíme tyto práce

 • Výstavby a rekonstrukce zemědělských objektů
 • Výstavby a rekonstrukce průmyslových objektů
 • Výstavby a rekonstrukce skladovacích objektů
 • Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
 • Výstavby a rekonstrukce komunálních objektů
 • Výstavby a rekonstrukce domů na klíč
 • Výroba a montáže ocelových konstrukcí
 • Demolice a likvidace staveb
 • Montážní a demontážní práce
 • Opravy skladovacích technologií

prumyslove-stavby-zemedelske-01.jpgprumyslove-stavby-sklady-01.jpg
prumyslove-stavby-podniky-01.jpgprumyslove-stavby-beton-01.jpg

V oblasti výstavby průmyslových a zemědělských objektů nabízíme tyto služby:

Investiční záměr

 • celkovou poradenskou činnost
 • obhlídku lokality pro výstavbu objektu
 • posouzení vhodnosti investičního záměru
 • přípravu kompletní projektové dokumentace
 • zajištění expertních posudků
 • zajištění vyjádření zainteresovaných orgánů
 • technickou a administrativní podporu

Provozování objektu a technologií

 • kompletní zaškolení obsluhy linky
 • zajištění záručního i pozáručního servisu
 • monitoring parametrů výrobních zařízení

Financování projektu

 • jednání s finančními ústavy
 • zpracování obchodního plánu
 • zajištění energetického auditu
 • zajištění právního DD
 • zajištění požadované dokumentace
 • pomoc a podporu při získání a prokázání prostředků investora

Výstavba objektů

 • dodávka všech technologií a stavebních materiálů
 • veškeré stavební a montážní práce
 • uvedení stavby do provozu
 • pořízení revizních zpráv

Informace

Máte-li zájem o zaslání úvodní nabídky nebo zpracování úvodní projektové dokumentace pro realizaci výstavby průmyslového nebo zemědělského objektu,
kontaktujte prosím naše obchodní oddělení. Následně Vás budeme kontaktovat a probereme další podrobnosti.


Poptávkový formulář

© 2021 Morkus Morava s.r.o. - stavby, haly, sila, nádrže, zásobníky www.morkus-morava.cz