Kompletní realizace staveb

Pro zemědělskou, průmyslovou i komunální sféru.

Kompletní stavební služby

v oblasti realizace staveb


Společnost Morkus Morava s.r.o. je moderní stavební firma z Moravy, působící na území celé České republiky a okolních státech. Naše firma disponuje potřebnými technickými, montážními i organizačními prostředky, které nám umožňují realizovat komplexní řešení včetně odborného poradenství. Díky odborným znalostem a pracovním zkušenostem našeho pracovního týmu jsme schopni Vám nabídnout komplexní služby v oblasti realizace staveb v zemědělské, průmyslové a komunální sféře. Naše společnost si zakládá na individuálním přístupu k zákazníkovi a kvalitních službách, ať už se jedná o soukromou osobu, či o velkého investora.


Poptávka Odkaz na www Katalog

Realizujeme zemědělské stavby:

 • Výstavby a rekonstrukce zemědělských objektů
 • Spodní stavby pro sila a skladovací nádrže
 • Výstavbu, rekonstrukce skladovacích hal
 • Výstavbu skladovacích sil a nádrží včetně technologií
 • Stáje pro hospodářská zvířata

Realizujeme průmyslové stavby:

 • Stavby pro průmyslové podniky a podnikatele
 • Stavby administrativní a sociální
 • Stavby občanské vybavenosti a pro volnočasové aktivity
 • Stavby sociálně zdravotního charakteru
 • Stavby ekologické

Stavební práce v praxi

Generální dodávky staveb tvoří významnou součást v činnostech naší společnosti. Neustále se snažíme sledovat nové trendy, technologie a materiály, abychom mohli našim zákazníkům poskytnout informace a v plné míře vyhovět jejich požadavkům. Za prací naší společnosti jsou vidět příznivé ohlasy nejen našich klientů, ale i obchodních partnerů. Dle vašich přání a na základě vzájemné dohody dokážeme za vhodné ceny a v dohodnutých lhůtách realizovat požadovanou zakázku. Jsme jednou ze stavebních firem v regionu, která vlastní širokou škálu strojového vybavení pro realizaci zemních prací a přepravu vytěženého materiálu. Realizujeme jak malé výkopy, tak i rozsáhlé zemní práce. Spokojenost našich klientů je pro nás vždy jednoznačnou prioritou.

Máte-li zájem o zaslání informací nebo zpracování cenové nabídky pro stavební práce, kontaktujte prosím naše obchodní oddělení.

Poptávka

Generální dodávky staveb

Kompletní stavební služby v oblasti realizace staveb.


Firma Morkus Morava s.r.o. provádí generální dodávky staveb pro komunální, průmyslovou a zemědělskou sféru. V portfoliu realizovaných projektů máme již několik stovek úspěšně dokončených staveb. Dlouholetá tradice a bohaté zkušenosti s výstavbou různých druhů staveb jsou zárukou kvalitního projektového řízení každé stavby.

Tým našich pracovníků je na vysoké odborné úrovni, neustále si doplňuje odbornou úroveň na různých školeních a sebevzděláváním. Mají za sebou bohaté zkušenosti s řízením velkých projektů a řízením velkého počtu pracovníků. Vedoucí týmů přípravy a realizací jsou autorizovanými osobami v rámci České komory autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě. Většinu objemu staveb zajišťujeme vlastními zaměstnanci. Našimi zákazníky a investory jsou státní instituce, soukromí investoři i soukromé osoby.

Věnujeme se také přípravě a realizaci projektů dodávek a výstavby technologických celků. Stejně jako u projektů výstavby hal, sil, zásobníků a nádrží poskytujeme kompletní servis a dodávky na klíč. Nabízíme poradenskou činnost včetně posouzení investičního záměru a pomoc při jednání s bankami pro získání prostředků investora na výstavbu.


Projekční práce

Provádíme kompletní zhotovení projektové dokumentace pro zemědělské a průmyslové objekty, rekonstrukce a projekce komerčních i průmyslových nemovitostí. Zpracujeme vám kompletní projektové dokumentace pro stavební řízení i pro provádění staveb. Součástí našich služeb mohou být i realizace statických posudků, vypracování dokumentace skutečného stavu nemovitostí včetně zaměření a zpracování rozpočtu staveb a rekonstrukcí. Spolupracujeme s architekty, s orgány státní správy a se správci jednotlivých inženýrských sítí. Jednoduše vám vždy dodáme projektovou dokumentaci v nejvyšší kvalitě. Projekční práce jsou přenesením duševní představy o dané stavbě do formy podle pravidel, která je čitelná a srozumitelná pro všechny, kteří se účastní na její realizaci.


Inženýrská činnost

Zajišťujeme strategické řízení postupu výstavby od předprojektové a projektové přípravy, přes vlastní realizaci stavby, až po předání stavby připravené k užívání. Jednoduše se dá napsat, že vyřizujeme úřední náležitosti pro stavbu.

 • Stavebně technický průzkum budovy
 • Zpracování položkového rozpočtu s přesnou kalkulací ceny vámi požadované dodávky
 • Zpracování návrhu financování celé zakázky
 • Stáje pro chov dojnic a býků
 • Zpracováni posudku pro program Zelená úsporám
 • Zpracování energetického auditu (je-li vyžadován dle typu budovy)
 • Zpracování průkazu energetické náročnosti energetického štítku (dle typu budovy)
 • Zpracování projektové dokumentace dle rozsahu dané zakázky
 • Vyřízení souhlasu na stavebním úřadě (stavební povolení, ohlášení)
 • Příprava materiálů ke kolaudačnímu řízení kolaudace stavby
 • Stavební dozor po celou dobu výstavby


V oblasti generální dodávky stavby nabízíme tyto služby:

Investiční záměr

 • celkovou poradenskou činnost
 • obhlídku lokality pro výstavbu objektu
 • posouzení vhodnosti investičního záměru
 • přípravu kompletní projektové dokumentace
 • zajištění expertních posudků
 • zajištění vyjádření zainteresovaných orgánů
 • technickou a administrativní podporu

Provozování objektu a technologií

 • kompletní zaškolení obsluhy technologií
 • zajištění záručního i pozáručního servisu
 • monitoring parametrů výrobních zařízení

Financování projektu

 • jednání s finančními ústavy
 • zpracování obchodního plánu
 • zajištění energetického auditu
 • zajištění právního DD
 • zajištění požadované dokumentace
 • pomoc a podporu při získání a prokázání prostředků investora

Výstavba objektů

 • dodávka všech technologií a stavebních materiálů
 • veškeré stavební a montážní práce
 • uvedení stavby do provozu
 • pořízení revizních zpráv

Informace

Máte-li zájem o zaslání úvodní nabídky nebo zpracování úvodní projektové dokumentace pro realizaci výstavby jakéhokoliv objektu či areálu,
kontaktujte prosím naše obchodní oddělení. Následně Vás budeme kontaktovat a probereme další podrobnosti.


Poptávkový formulář

© 2021 Morkus Morava s.r.o. - stavby, haly, sila, nádrže, zásobníky www.morkus-morava.cz