Železobetonové haly

Dodáváme a montujeme monolitické haly

Betonové konstrukce hal

Od projekce po výstavbu


Provedeme komplexní realizaci železobetonové haly od návrhu projektu, který vám dodáme ke stavebnímu povolení, až po samotnou výrobu, dopravu a montáž betonové haly pod vedením kvalifikovaného stavbyvedoucího. Postaráme se o kompletní projekční činnost. Standardně provádíme dodávku a montáž dalších částí stavby, jako jsou okna, dveře, vrata a světlíky. Naším cílem je vždy vyhovět vašim požadavkům a splnit vaše přání a nápady. K výstavba používáme vysoce stabilní a kvalitní železobetonový PREFA skelet. Zajistíme vám realizaci železobetonových, zemědělských, průmyslových, sportovních, skladovacích, průmyslových či výrobních hal a administrativních budov.


Poptávka

Nabídka železobetonových hal

 • Průmyslové haly
 • Zemědělské montované haly
 • Výrobní haly
 • Skladovací montované haly
 • Sportovní montované haly
 • Haly pro jízdárny

V oblasti výstavby hal nabízíme:

 • Projekci železobetonové haly.
 • Zhotovení spodní stavby
 • Dodávku konstrukce haly
 • Montáž konstrukce haly
 • Opláštění a zastřešení haly
 • Dodávku a montáž příslušenství a technologií

Prefabrikovaná konstrukce haly

Železobetonové konstrukce mají standardní betonový povrch. Prefabrikáty jsou vyráběny dle předmětových norem vycházejících z ČSN EN ISO 9001 a jsou posuzovány na základě technických a uživatelských podmínek pro dodávky železobetonových skeletových dílců. Prefabrikáty vznikají z betonu třídy C 30/37, respektive C 40/50 dle statického návrhu. Nosnou i třmínkovou výztuž je vyráběna z oceli R 10 5005, minimální krytí výztuže je 25 mm.

Železobetonové prefabrikáty se skládají z čistě přírodních materiálů, v ojedinělých případech může dojít ke kolísání barevných odstínů na povrchu konstrukce, které však není na závadu a v žádném případě nesnižuje užitné vlastnosti prefabrikátu a haly jako celku.

Projektujeme, dodáváme a montuje železobetonové haly všech typů včetně výstavby základů a zajištění montáže elektroinstalace.


Prefabrikované montované haly

Betonové konstrukce montovaných hal lze využít ke stavbě všech typů hal.


Nabízíme realizaci železobetonového skeletu PREFA včetně střešního a stěnového opláštění dle vašeho výběru který je vhodný pro různé druhy hal, skladů i administrativních budov. Náš odborný tým s dlouholetou praxí navrhne, dodá a smontuje vysoce stabilní železobetonovou konstrukci z betonových prefabrikátů. Provedeme také realizaci opláštění a výplní otvorů dle požadavků investora a zajistíme kompletní stavební připravenost všech těchto částí hal.

Jedná se o vhodné řešení pro průmyslovou výstavbu a veškeré komerčně využívané objekty. 6elezobetonovou konstrukci je možné kombinovat s různými typy opláštění, nejpoužívanější jsou sendvičové panely. U střešního souvrství se nabízí dnes poměrně častá skladba trapézového plechu s izolacemi, kladeno na železobetonové vazníky. Zkušenost máme i se střechou ze sendvičových panelů v kombinaci s pokládkou hydroizolační folie.

Pokud se rozhodnete pro železobetonovou konstrukci haly, dodáme Vám projekt statiky ke stavebnímu povolení, který je součástí dokumentace ke stavebnímu řízení.


Jaké jsou výhody a nevýhody?

Betonové konstrukce montovaných hal


Výhody železobetonu zahrnují především volnost v tvarovém řešení stavby a zároveň variabilitu prostoru. V případě prefabrikované konstrukce nám šetří čas tolik na stavbě cenný. Důležitá vlastnost je vyšší požární odolnost oproti jiným typům konstrukcí. V případě celo železobetonové stavby získáváme skvělé izolační vlastnosti.

Při realizaci spolupracujeme s prověřenými dodavateli, kteří konstrukci navrhují na míru danému projektu. Prefabrikované konstrukce je možné dodat od základových prvků, přes schodiště až po stropní panely tzv. spirolly.

Nevýhodou je vyšší cena za celkovou stavbu a nemožnost demontáže oproti ocelové konstrukci. Dále při větších rozponech se železobetonová konstrukce stává nehospodárnou a v takových případech volíme taktéž konstrukci ocelovou.Specifikace betonové haly


 • Konstrukce má vysokou požární odolnost bez nutnosti dalších úprav
 • Železobetonová konstrukce je estetičtější – nabízí více možností než ocelová
 • Je vhodná pro velké haly a budovy, kde je požadována dlouhá životnost a vysoká nosnost
 • Lze ji využít pro stavbu jednolodních i vícelodních hal
 • Konstrukce má vysokou pevnost v tlaku

V oblasti výstavby betonových montovaných hal nabízíme tyto služby:

Investiční záměr

 • celkovou poradenskou činnost
 • obhlídku lokality pro výstavbu haly
 • posouzení vhodnosti investičního záměru
 • přípravu kompletní projektové dokumentace
 • zajištění expertních posudků
 • zajištění vyjádření zainteresovaných orgánů
 • technickou a administrativní podporu

Provozování haly

 • kompletní zaškolení obsluhy haly
 • zajištění záručního i pozáručního servisu
 • monitoring parametrů haly

Financování projektu

 • jednání s finančními ústavy
 • zpracování obchodního plánu
 • zajištění energetického auditu
 • zajištění právního DD
 • zajištění požadované dokumentace
 • pomoc a podporu při získání a prokázání prostředků investora

Výstavba montované haly

 • dodávka všech technologií a stavebních materiálů
 • veškeré stavební a montážní práce
 • předání betonové haly do provozu
 • pořízení revizních zpráv

Informace

Máte-li zájem o zaslání úvodní nabídky nebo zpracování úvodní projektové dokumentace na dodávku betonové haly,
kontaktujte prosím naše obchodní oddělení. Následně Vás budeme kontaktovat a probereme další podrobnosti.


Poptávkový formulář

© 2021 Morkus Morava s.r.o. - stavby, haly, sila, nádrže, zásobníky www.morkus-morava.cz