Výroba konstrukcí


Výroba ocelových konstrukcí ve společnosti Morkus Morava s.r.o. probíhá již od roku 2011. Díky dlouholeté zkušenosti, tradici a kvalifikovaným zaměstnancům se dnes řadíme mezi výrobce středně těžkých ocelových konstrukcí. Výroba je realizována v moderní výrobní hale. Strojní vybavení haly je koncipováno tak, abychom byli pro veškerou zámečnickou činnost soběstační.

V našem závodě ve Slavíči u Hranic na Moravě zajišťujeme výrobu všech typů ocelových konstrukcí. Výrobní hala je vybavena mostovým jeřábem. Disponujeme, kromě jiného, CNC stroji, svařovacími zdroji a průběžným tryskacím zařízením. Výroba je řízena v souladu se standardy ČSN, EN, ISO a schválenými postupy svařování. Naši pracovníci jsou držiteli potřebných profesních oprávnění. Kvalita výroby je sledována dle kontrolních a zkušebních plánů schválených objednatelem. Výrobu ocelových konstrukcí v naši firmě zajišťují zkušení a specializovaní pracovníci, kteří disponují všemi potřebnými oprávněními a certifikáty kvality práce. Před samotnou výrobou ocelové konstrukce musí být na základě požadavku investora zpracovaný projekt.Tryskání materiálů

Povrch uhlíkových ocelí je před zpracováním tryskán v moderním tryskacím zařízení

CNC dělení materiálů

Materiál je dělen v řezacím centru a složitější tvary jsou zhotovovány řezáním vodním paprskem.

Svařování materiálu

Svařování je zajištěné svářečským personálem certifikovaným podle ČSN EN ISO 9606-1.

Kontroly a zkoušky

Máme zavedený certifikovaný systém kontroly a zkoušek, který je dozorovaný interním manažerem kvality.

Povrchové úpravy

Výrobky jsou ošetřovány rozličnými povrchovými úpravami. V naší společnosti máme vlastní "mokrou" lakovnu. Velká část produkce je žárově zinkována.

Doprava a montáž

Dopravu zajišťujeme pomocí smluvních partnerů a montáž ocelových konstrukcí provádí naše vlastní specializované montážní týmy.