Sklady pohonných hmot

Smaltované nádrže pro skladování nafty a biopaliv

Smaltované nádrže pro biopaliva

Od projekce po výstavbu


Nádrž smontovaná z oboustranně smaltovaných plechů má široké použití, nejen v zemědělství, průmyslu ale i vodohospodářství. Smaltované nádrže mají velkou životnost a to i při skladování velmi agresivních látek. Smaltované nádrže jsou vhodné pro uskladnění pohonných hmot, nafty včetně biopaliv. Protože smaltované nádrže jsou konstrukčně velmi variabilní, je možné dodat různé kapacity dle zvoleného průměru a výšky. Montovaná konstrukce nádrží umožňuje rychlou výstavbu, přemístění, zvýšení kapacity čí kompletní přestavbu nádrží. Nádrže na pohonné hmoty jsou dodávány v různých variantách dle individuálních požadavků a potřeb zákazníků. Nádrže může být provedeny jako nadzemní či podzemní, jednoplášťová či dvouplášťová s případným dělením na více komor. Námi dodávané nádrže jsou určeny pro skladování a výdej pohonných hmot, zejména nafty, bionafty.


Poptávka Odkaz na www Katalog

Nádrže pro průmysl a zemědělství:

 • nádrže na kejdu a močůvku
 • nádrže na kapalná hnojiva
 • nádrže na pitnou a povrchovou vodu
 • požární nádrže
 • nádrže na průmyslové produkty
 • nádrže na potraviny
 • nádrže pro BPS
 • nádrže pro ČOV
 • nádrže na pohonné hmoty

Nabízené služby:

 • montáže a demontáže nádrží
 • renovace smaltovaných nádrží
 • přestavby a přemístění nádrží
 • navýšení kapacity nádrží
 • revizní prohlídky a vodní zkoušky
 • opravy smaltovaných nádrží
 • odkupy smaltovaných nádrží
 • projekční práce
 • základové desky a spodní stavby

Skladování PHM

Prostřednictvím skladů PHM realizují investoři svoji obchodní politiku v oblasti přepravy a skladování pohonných hmot a biopaliv. Námi dodávané technologie zabezpečují zejména provádění činností spojených s provozem technických a technologických zařízení, určených ke skladování a přepravě nafty a biopaliv.

Areál námi dodávaných skladů PHM tvoří nadzemní smaltované zásobníky, manipulační nádrže, plnící lávky automobilových cisteren, objekty pro stáčení a plnění železničních cisteren, dílny, technologické rozvody, kotelny, administrativní budovy, hasičské zbrojnice, laboratoře, strojovny, požární nádrže, elektrické rozvodny, železniční vlečky a další technologie.

Laboratoř kontroluje kvalitu přijímaného a vydávaného zboží, které se dále ze skladu přepravuje autocisternami a železničními cisternami. Sklady PHM se často nacházejí v blízkosti měst, obcí a výrobních podniků proto je naší prioritou zajištění maximální bezpečnosti provozu skladovacích zařízení.


Průmyslová výroba biopaliv

Skladování bionafty ve smaltovaných nádržích


Průmysl biopaliv roste po celém světě jako ekologicky přijatelný zdroj paliva z biomasy. Používání biopaliv může snížit emise skleníkových plynů, snížit poptávku po fosilních palivech a je často podporována vládními dotacemi. Biopaliva známe pod pojmem uhlíkově neutrální zdroj energie. Biopalivo je v podstatě produkt, který vyrábíme z biomasy.

Biopaliva můžeme získat pomocí různých druhů úprav biomasy a to mechanickou a chemickou úpravou. Chemická úprava se dělí na termo-chemickou, bio-chemickou a mechanicko-chemickou. Za jednu z nejvýznamnějších výhod využití biopaliva považujeme to, že biomasa a zní vyrobená biopaliva, patří mezi obnovitelné zdroje. Tedy zdroje, které jsou volně dostupné.

Další výhoda biopaliv je, že při jejich využívání dochází ke snižování celkové produkce emisí skleníkových plynů. Pokud se spaluje rostlinný materiál, uvolní se skleníkový plyn CO2. Konkrétně se uvolní stejné množství plynu CO2, jaké by bylo využito fotosyntézou. Do ovzduší se tedy vrací stejné množství plynu CO2, které bylo využito při pěstování. Biopaliva jsou využívána především k výrobě bionafty.

Firma Morkus Morava s.r.o. se věnuje také přípravě a realizaci projektů dodávek a výstavby skladovacích nádrží na PHM. Stejně jako u projektů výstavby hal, sil a zásobníků poskytujeme kompletní servis a dodávky na klíč. Nabízíme poradenskou činnost včetně posouzení investičního záměru a pomoc při jednání s bankami pro získání prostředků investora na výstavbu.


V oblasti výstavby skladů pohonných hmot nabízíme tyto služby:

Investiční záměr

 • celkovou poradenskou činnost
 • obhlídku lokality pro výstavbu skladu
 • posouzení vhodnosti investičního záměru
 • přípravu kompletní projektové dokumentace
 • zajištění expertních posudků
 • zajištění vyjádření zainteresovaných orgánů
 • technickou a administrativní podporu

Provozování skladu

 • kompletní zaškolení obsluhy linky
 • zajištění záručního i pozáručního servisu
 • monitoring parametrů skladovacího zařízení

Financování projektu

 • jednání s finančními ústavy
 • zpracování obchodního plánu
 • zajištění energetického auditu
 • zajištění právního DD
 • zajištění požadované dokumentace
 • pomoc a podporu při získání a prokázání prostředků investora

Výstavba skladu PHM

 • dodávka všech technologií a stavebních materiálů
 • veškeré stavební a montážní práce
 • uvedení linky do provozu
 • pořízení revizních zpráv

Informace

Máte-li zájem o zaslání úvodní nabídky nebo zpracování úvodní projektové dokumentace na dodávku skladu PHM,
kontaktujte prosím naše obchodní oddělení. Následně Vás budeme kontaktovat a probereme další podrobnosti.


Poptávkový formulář

© 2021 Morkus Morava s.r.o. - stavby, haly, sila, nádrže, zásobníky www.morkus-morava.cz