Bioplynové stanice

Dodávka, výstavba a montáž bioplynových stanic

Nádrže pro bioplynové stanice

Dodávka a montáž smaltovaných nádrží


Bioplynové stanice jsou rychle se rozvíjející zařízení, jež zpracovávají biomasu. Zpracovávají velké množství materiálů nebo odpadů organického původu pomocí procesu anaerobní digestace za nepřístupu vzduchu v uzavřených reaktorech. Výsledkem tohoto procesu je poté bioplyn, který se zatím nejčastěji využívá k efektivní výrobě obnovitelné elektrické energie a tepla, dále potom digestát, který lze používat jako kvalitní hnojivo (obdoba kompostu).

Bioplynová stanice je v podstatě zařízení, ve kterém se díky procesu řízené fermentace přemění mokrá biomasa na bioplyn. Bioplyn se využívá k výrobě elektřiny i tepla a může sloužit také jako náhrada zemního plynu.


Poptávka Odkaz na www

Výroba energií z obnovitelných zdrojů

Výroba energií z obnovitelných zdrojů představuje nový směr v energetické politice západních států. Díky vládním podporám a garancím výkupních cen energie jde o vysoce bezpečnou a rentabilní investici. Bioplynové stanice jsou obecně technologické celky, které zpracovávají biologicky rozložitelné substráty (biomasu) a současně využívají takto získaný bioplyn k výrobě elektrické energie a tepla nebo k výrobě ekvivalentu zemního plynu (CNG-CBG), který může být dále použit pro pohon automobilů. Nejvýznamnějšími přínosy bioplynových stanic je tedy ekologická výroba elektrické a tepelné energie a tím pádem i rozšíření činností a zdrojů příjmů pro zemědělce a venkov. Sofistikovaným využitím organických odpadů dochází ke stabilizaci exkrementů hospodářských zvířat a snížení zápachu. Jedním z vedlejších produktů BPS může být i výroba kvalitního organického hnojiva a tím vlastně dojde uzavření cyklu pro zlepšení úrodnosti zemědělské půdy.


Smaltované nádrže pro BPS

Smaltované nádrže mají dlohodobou životnost také při skladování velmi agresivních látek


Nádrže pro bioplynové stanice nabízíme jak ve variantě otevřené, tak se střechou. V rámci provozu bioplynových stanic jsou naše nádrže využitelné buď jako fermentory s integrovaným plynojemem nebo pro účely skladování digestátu. Nádrže jsou vybaveny kotvením, výztužnými úhelníky, žebříky, přepadovým potrubím, výpustným hrdlem, plošinou, atd. Samozřejmostí je možnost dodání dalších technologických prvků dle přání zákazníka nebo dle projektu.

Základním stavebním prvkem bioplynové stanice jsou velkoobjemové šroubované nádrže ze oboustranně smaltovaných Vítkovických plechů. Tyto nádrže se vyrábějí již více než 40 let a dávají tak bioplynovým stanicím jejich charakteristické a jedinečné vlastnosti.

Firma Morkus Morava s.r.o. se věnuje také přípravě a realizaci projektů dodávek a výstavby kompletních bioplynových stanic. Stejně jako u projektů výstavby hal, sil, zásobníků a nádrží poskytujeme kompletní servis a dodávky na klíč. Nabízíme poradenskou činnost včetně posouzení investičního záměru a pomoc při jednání s bankami pro získání prostředků investora na výstavbu.

Zobrazit podrobnosti

Schéma bioplynové stanice


 • sklad vstupní suroviny
 • dávkovací zařízení
 • fermentor
 • dofermentor
 • míchací zařízení
 • čerpadlo
 • nádrž na vyfermentovaný substrát
 • kogenerační jednotka
 • zásobník bioplynu
 • elektrická energie
 • tepelná energie


V oblasti výstavby BPS nabízíme tyto služby:

Investiční záměr

 • celkovou poradenskou činnost
 • obhlídku lokality pro výstavbu BPS
 • posouzení vhodnosti investičního záměru
 • přípravu kompletní projektové dokumentace
 • zajištění expertních posudků
 • zajištění vyjádření zainteresovaných orgánů
 • technickou a administrativní podporu

Provozování BPS

 • kompletní zaškolení obsluhy BPS
 • zajištění záručního i pozáručního servisu
 • monitoring parametrů výrobního zařízení

Financování projektu

 • jednání s finančními ústavy
 • zpracování obchodního plánu
 • zajištění energetického auditu
 • zajištění právního DD
 • zajištění požadované dokumentace
 • pomoc a podporu při získání a prokázání prostředků investora

Výstavba bioplynové stanice

 • dodávka všech technologií a stavebních materiálů
 • veškeré stavební a montážní práce
 • uvedení linky do provozu
 • pořízení revizních zpráv

Informace

Máte-li zájem o zaslání úvodní nabídky nebo zpracování úvodní projektové dokumentace na dodávku bioplynové stanice,
kontaktujte prosím naše obchodní oddělení. Následně Vás budeme kontaktovat a probereme další podrobnosti.


Poptávkový formulář

© 2021 Morkus Morava s.r.o. - stavby, haly, sila, nádrže, zásobníky www.morkus-morava.cz