Novinky a články

Aktuality a akce firmy Morkus Morava s.r.o.

Demolice výpravní budovy Kralupy nad VltavouDemolice výpravní budovy Kralupy nad Vltavou

V druhé polovině roku 2021 jsme prováděli demolici provizorní výpravní budovy a výstavbu nové opěrné zdi na ulici Nádražní, Kralupy nad Vltavou. Předmětem prací byla kompletní demolice provizorní výpravní budovy a výstavba nové opěrné zdi na stav. parc. č. 1765 a 1766 v k.ú. Kralupy nad Vltavou. Tento objekt byl dvoupodlažní s jedním polozapuštěným suterénním podlažím a jedním podlažím nadzemním o půdorysném rozměru cca 15 x 56,9 m. Podlaha suterénu byla na dvou výškových úrovních. Světlé výšky podlaží byly 2,85 a 3,30 m. Po odstranění stavby byla na jihozápadní straně pozemku (směrem ke kolejišti) postavena nová opěrná zeď. Plocha po odstraněném objektu byla do úrovně přilehlé komunikace dosypána betonovým recyklátem a bude sloužit jako provizorní plocha pro parkování autobusů. Anglické dvorky byly zasypány, zhutněny a přebetonovány betonovou mazaninou tak že vznikla celistvá plocha nástupiště. Stavba obsahovala azbest ve fasádě 1.np a částečně i ve vnitřních příčkách 1.np.

 

Specifikace prací:

  • vyklizení budovy
  • likvidace komunálního odpadu
  • odstrojení budov
  • strojní demolice
  • výstavba nové opěrné zdi
  • odvoz stavebních sutí na skládku včetně likvidace nebezpečných odpadů
  • terénní úpravy
  • dosypání betonovým recyklátem, odstavná plocha pro autobusy
  • zasypání anglických dvorků
  • hutnění a přebetonování betonovou mazaninou, vznikne celistvá plocha nástupiště

 Poslední příspěvky

16, pro 2021
Přejeme všem příjemné prožití vánočních svátků

Jménem firmy Morkus Morava s.r.o. přejeme všem zákazníkům i spolupracovníkům příjemné prožití vánočních svátků, v novém roce hodně zdraví, štěstí a pohody.

15, pro 2021
Demolice objektu Brno, Hrázní 170/1

V druhé polovině roku 2021 jsme zahájili demoliční práce na odstranění objektů na akci "Novostavba objektu - Brno, Hrázní 170/1".

12, pro 2021
Výstavba sil na vlhkou kukuřici Francie 2021

V průběhu roku 2021 jsme postupně ve Francii zrealizovali výstavbu 10 smaltovaných sil včetně příslušenství pro uskladnění vlhké kukuřice.

30, lis 2021
Výstavba skladovací haly Movianto Brno Podolí

Dokončili jsme výstavbu kompletní skladovací haly Podolí 78e, 66403 Brno-Podolí. Jedná se o konstrukci Prefa včetně opláštění a zastřešení.

© 2021 Morkus Morava s.r.o. - stavby, haly, sila, nádrže, zásobníky www.morkus-morava.cz