Svařované ocelové nádrže

Nádrže pro zemědělství a průmysl

Výroba a montáž

Naše výroba svařovaných ocelových nádrží je zcela orientovaná na zakázkové práce, a proto jsme schopni maximálně vyjít vstříc různým zákazníkům při realizaci jejich konkrétních požadavků. Podle dodané nebo námi vytvořené projektové dokumentace vyrábíme ocelové nádrže, sila a ocelové konstrukce pro zemědělský, stavební, chemický i potravinářský průmysl.

V našem výrobním podniku ve Slavíči u Hranic na Moravě provádíme zakázkovou kovovýrobu, tryskání, lakování konstrukcí a výrobků, řezání vodním paprskem a zakružování ocelových profilů. MORKUS Morava s.r.o. již tradičně nabízí svým zákazníkům komplexní služby a řešení jejich požadavků na výrobu a montáž svařovaných ocelových nádrží, ocelových hal, posklizňových linek, skladů obilnin, smaltovaných či pozinkovaných sil, smaltovaných nádrží na kejdu či nádrží na kapalná hnojiva.

Výroba ocelových nádrží

Svařované skladovací nádrže jsou montovány a svařovány přímo na staveništi ze silných zakružených ocelových plechů za použití prověřených výrobních metod a postupů. U svařovaných ocelových nádrží je velmi oceňována jejich robustnost a pevnost. Standartně vyrábíme a dodáváme svařované ocelové nádrže v kapacitách do 5000m3 ale v našem výrobním portfoliu jsou i nádrže 10 000m3 (i více). Pro získání bližších informací a možností výroby kontaktujte naše obchodní oddělení. Námi vyráběné ocelové svařované nádrže jsou speciálně dimenzovány podle potřeb projektu. Abychom vyhověli potřebám našich zákazníků, mohou naše svařované nádrže obsahovat vnitřní nebo vnější potrubí a mohou být otevřené nebo uzavřené. Ocelové svařované nádrže splňují různé průmyslové standardy a jsou vhodné pro skladování pitné vody, odpadních vod, závlahové vody a vody pro požární ochranu. Pro aplikace zahrnující skladování ropy, petrochemikálií a kapalných hnojiv jsou naše svařované ocelové nádrže navrženy podle potřebných standardů a certifikací.

Montáž svařovaných nádrží

Vlastní montáž ocelových nádrž provádí certifikovaní a zkušení svářeči kteří postupně vaří silné ocelové plechy dohromady na předem připraveném ocelovém základu s ocelovým svařovaným dnem. Abychom zajistili konzistentní sváry a zkrátili dobu výstavby, používáme specializované vybavení, jako jsou automatické obvodové svářečky a automatické vertikální svářečky. pro vlastní montáž používáme speciální montážní zvedáky a jeřábovou techniku. Svařovné nádrže a jejich technologické vybavení je projektováno dle uskladněné komodity, požadavků a specifikace zákazníka.

Povrchová úprava ocelových nádrží

Po dokončení montáže svařovaných nádrží je celý povrch nádrže (vnější i vnitřní) otryskán a obroušen. Pečlivě připravený povrch ocelové nádrže zajistí dokonalou přilnavost základních i krycích vrstev nanášené barvy. Členy našeho montážního týmu jsou zkušení odborníci s mnohaletou praxí v oblasti lakování ocelových nádrží a zásobníků. Nabízíme různé ochranné nástřiky aplikovatelné přímo na místě vlastní výstavby, speciálně navržené pro danné ocelové nádrže a tyto vždy splňují nejspřísnější požadavky na povrchovou úpravu svařovaných nádrží.

Vyrábíme ocelové svařované nádrže:

  • svařované nádrže na vodu
  • svařované nádrže na kaplaná hnojiva
  • svařované nádrže na ropné produkty
  • svařované nádrže pro skladování potravin
  • svařované nádrže pro ČOV
  • svařované požární nádrže