Demolice a likvidace staveb


Firma Morkus Morava s.r.o. nabízí kompletní likvidace a demolice všech druhů objektů a ocelových konstrukcí. Provádíme demolice budov, průmyslových areálů, výrobních podniků, továren, výškových objektů, železobetonových, betonových a ocelových staveb, likvidaci strojů a zařízení. Zajišťujeme vyklizení a vymístění starých strojů a přípravu prostor pro instalaci nových výrobních linek, strojů a technologií. Demolujeme ocelové konstrukce, betonové, železobetonové a zděné stavby v jakémkoli rozsahu včetně veškerých zemních prací. Demolice a likvidace provádíme s použitím potřebné demoliční techniky a moderních technologických postupů. Veškeré demoliční práce provádíme rychle, ale vždy přísně dodržujeme všechny zásady BOZP při odstraňování staveb.Likvidace technologických celků

Firma Morkus Morava s.r.o. má dlouholeté zkušenosti v oblasti likvidací technologických celků v průmyslu i zemědělství. V současné době disponujeme dvanácti specializovanými demontážními týmy, které jsou vždy vedeny zkušeným stavbyvedoucím. V procesu komplexních sanací výrobních areálů, ale i v rámci restrukturalizace a rozvoje výroby průmyslových podniků vzniká před majitelem často problém vyklizení určitých prostor nebo likvidace starého, vyřazeného technologického vybavení. Činnost firmy Morkus Morava s.r.o. se zaměřuje na likvidaci kovových konstrukcí v zemědělství a průmyslu, všech typů jeřábů, kotelen, ocelových konstrukcí, vodáren, nádrží, sil, hal, generátorů, provozů a veškerých zařízení a technologií.

Naše demontážní skupiny zabezpečují likvidaci a demontáže technologických celků včetně následného odkoupení nebo odstranění všech vzniklých odpadů. Tyto likvidace se týkají technologických celků, jako jsou například výrobní zařízení, nepotřebné zásoby, stroje, nepotřebné skladové a olejové hospodářství, kotelny a jiné technologické zařízení.

Při likvidaci technologických celků provádíme:


 • likvidaci kovového odpadu podle smluv u velkých, středních i malých zákazníků
 • likvidaci strojních technologií, kovových kompletů, výrobních linek, vyřazených technologických celků při rekonstrukci firem a jejich provozů
 • likvidaci nepotřebných skladových zásob hutních a jiných materiálů
 • likvidace průmyslových areálů, hal, železných konstrukcí apod.
 • likvidaci "odželeznění" objektů po požárech a provozních nehodách
 • likvidaci mazutových, olejových a jiných velkokapacitních nádrží
 • likvidaci jeřábů a jeřábových drah
 • likvidaci nadzemních parovodních a vodovodních mostů
 • likvidaci výškových kovových konstrukcí
 • provádění demoličních a likvidačních prací ve výškách
 • zpracování likvidovaného materiálu přímo v terénu
 • zajištění odvozu vytěženého materiálu vlastními přepravními prostředky nebo smluvní přepravou
 • úklidové práce po ukončení vlastních činností
 • stříhání a pálení materiálů
 • pronájem kontejnerů na soustředění odpadu určeného k odvozu
 • správné zatřídění odpadů podle platných katalogových čísel
Bourání staveb

Pokud se rozhodnete využít našich služeb v oblasti bourání staveb, zajistíme Vám kompletní dodávku prací, včetně následné stavební činnosti či terénních úprav. Firma Morkus Morava s.r.o. to je spojení kvalitního technického vybavení, profesionálního přístupu a dlouholetých zkušeností. V případě, že hledáte společnost, která se specializuje na bourání budov, průmyslových areálů, výrobních podniků, železobetonových, betonových a ocelových staveb, komínů a jiných objektů, pak jste na tom správném místě. Naše firma má za sebou celou řadu úspěšných likvidační, demoličních a bouracích prací při odstraňování staveb v zemědělství i průmyslu.

Při vlastním bourání objektu vycházíme vždy především z předpokládaného rozsahu demoličních prací a místa umístění objektu. Z hlediska použitého technologického postupu je důležitá přístupnost objektu pro bourací techniku a těžké stroje. Důležité je i vymezení prostoru, ve kterém budou bourací práce prováděny spolu s označením stávající inženýrské sítě, které vedou v blízkosti a zamezíme jejich porušení. Před samotným bouráním bude objekt kompletně vyklizen a odstrojen. Demontované části roztřídíme podle druhu materiálu. Vybouraný stavební materiál roztřídíme s ohledem na možnou recyklaci, další využití nebo odvoz na skládku.

Firma Morkus Morava s.r.o. se věnuje také přípravě demoličních prací a vytvoření podkladů pro odstranění staveb. Stejně jako u projektů výstavby hal, sil, zásobníků a nádrží poskytujeme kompletní servis a dodávky na klíč.


Demontáže ocelových konstrukcí a staveb

Firma Morkus Morava s.r.o. má dlouholeté zkušenosti v oblasti demontáží a likvidací ocelových a stavebních konstrukcí. Za sebou máme celou řadu referenčních demontáží jak v zemědělství tak i průmyslu. V současné době disponujeme dvanácti specializovanými demontážními týmy, které jsou vždy vedeny zkušeným šéfmontérem. Provádíme kompletní demontáže technologických celků, strojů, hal, kotelen, kovových konstrukcí, jeřábů, ocelových konstrukcí, vodáren, nádrží, sil, provozů a veškerých dalších zařízení a technologií. Provádíme i demontáže a vystěhování velkých strojů, zařízení či technologií, které nejsou schopny transportu bez předešlé úpravy.

Nedílnou součástí odstranění budov, bouracích a demontážních prací je i řezání ocelových konstrukcí plamenem. Tyto paličské práce provádí naši zkušení a proškolení pracovníci, kteří mají příslušné zkoušky.


Bezpečnost práce při bourání objektů

Při bourání a odstraňování staveb je nutné striktně dodržovat zásady bezpečnosti práce, protože bourání objektů je velmi rizikové, může dojít ke zranění osob a poškození strojů, zařízení a budov. Všichni pracovníci, kteří se podílejí na demoličních pracích, musejí projít školením a při bouracích pracích musí dodržovat zásady BOZP. Vstup do prostoru demolice musí být s ohledem na dodržování BOZP omezen. Bezpečnostní pásmo kolem demolované stavby je vymezeno výstražnými páskami a varovnými nápisy. Při použití těžké mechanizace je vyloučena jakýchkoliv další činnost v oblasti bouraného objektu. Pokud je při demolici ohrožen sousední objekt nebo pozemek, je nutné bezpečností pásmo rozšířit tak, aby se zamezilo vstupu neoprávněných osob do ohroženého pásma.
Při odstraňování nepotřebných či nebezpečných objektů provádíme tyto práce:


Demoliční práce
 • bourací práce
 • rozebírací práce
 • demoliční práce
 • likvidační práce
 • demontážní práce
 • vyklízecí práce
Demontáže a likvidace technologií
 • technická příprava
 • vypracování projektu
 • demontáž technologického zařízení
 • odvoz demontovaných technologií
 • odkup technologií a surovin
 • nabízíme velmi výhodné cenové podmínky