Vše o bazénech
Otevřít info

info

zde

+420 773 400 010 - informace týkající se prodeje plechů na bazény a dopravy.
email : roman.jurica@morkus-morava.cz

Bazénová chemie

Nově jsem zahájily prodej přípravků pro ošetření vody v bazénech

Každý majitel bazénu

chce mít křišťálově čistou vodu ve které bude potěšení se koupat. Aby se čistota a nezávadnost vody udržela po celou sezónu, je potřeba dodržovat několik základních pravidel. Je potřeba si připomenout, že v létě, tedy v období, kdy se koupeme, jsou nejlepší podmínky pro rozvoj řas a dalších mikroorganismů, jichž je mnoho druhů a které jsou přítomny v každé kapce vody.

Údržba bazénové vody se na první pohled může zdát složitá, ale po seznámení se s účinky bazénové chemie bude údržba čisté vody ve Vašem bazénu časově nenáročnou záležitostí. Díky bazénové chemii budete mít ve vašem bazénu celé léto křišťálově čistou vodu.

Ať už jste pokročilý uživatel anebo máte právě bazén nový, pokusíme se Vám poradit, jak dosáhnout toho, aby Vaše voda byla čistá, jak řešit problémy, čeho se vyvarovat a na co rozhodně nezapomenout.

Chemická úprava vody v bazénu

Chemická úprava vody v bazénu má spolu s filtrací významný vliv na udržení dobré kvality vody v bazénu. Pomocí chemikálií zajišťujeme několik úpravárenských kroků:

 1. koagulaci (flokulaci)
 2. korekci pH vody
 3. hygienické zabezpečení vody proti mikroorganizmům (desinfekci vody)
 4. zabezpečení vody v bazénu proti růstu řas
 5. měření kvality vody

Dávkování koagulantu. Koagulant je látka, která způsobuje po přidání do bazénové vody před filtr vyšší účinnost filtrace. Jde o látky převážně na bázi hliníkových nebo železitých solí (síran hlinitý Al2 (SO4)3, aluminiumhydroxichlorid PAC, chlorid železitý Fe Cl3) případně v podobě organických vysokomolekulárních polymerů (polyakrylamid - PAA). Jejich aplikace do bazénové vody se liší podle podoby, v jaké jsou dodávány, a ve způsobu použití - dodávají se v podobě roztoku, granulátu, tablet, nebo i v podobě "namáčecích polštářků" - kartuší. Používají se průběžně pozvolným dávkováním nebo rozpouštěním ve vodě před filtrem a zvyšují tak účinnost filtrace. V privátní sféře se často používá nárazové nadávkování přímo do bazénu, kde způsobí vysrážení nečistot přímo v bazénu a její usazení na stěnách a dnu bazénu. Odkud se pak odstraní pomocí podvodního vysavače.

Korekce pH vody je důležitá pro zajištění funkce dezinfekčních prostředků a zásadní měrou ovlivňuje šetrnost vody vůči vaší pokožce. Má vliv i na korozní účinky. Hodnota pH vyjadřuje kyselost či zásaditost vody a označuje se stupnicí 0 – 14. Hodnotu pH 0 – 7 vykazují látky kyselé a pH 7 – 14 látky zásadité. Bazénová voda by měla mít pH 6,5 – 7,6. Voda s touto hodnotou pH je šetrná k vaší pokožce a zajišťuje dostatečnou účinnost dezinfekčních prostředků. Nejčastěji se pH v bazénové vodě upravuje směrem dolů neboť dávkování dezinfekce pH zvyšuje. Na úpravu se tak nejčastěji používají kapaliny s označením pH-. Jsou to většinou silné kyseliny. Úprava pH směrem nahoru není tak častá a většinou se vyskytuje u venkovních bazénů ošetřovaných kyslíkovou chemií nebo u bazénu ošetřovaných plynným chlorem. Používají se proto přípravky s označením pH+. Přitom je pH vody ovlivňováno řadou faktorů a jeho regulace na požadované hodnotě je bez použití automatických regulátorů téměř nemožná. Správná hodnota pH se ideálně pohybuje v rozmezí 6,5 – 7,6 v závislosti na použitém typu dezinfekčního prostředku.

Desinfekce vody. Dlouhodobým výzkumem se zjistilo, že každý člověk vnáší do bazénu několik set tisíc mikroorganizmů, z nichž je sice většina za normálních okolností zcela neškodných a je součástí ochranné vrstvy na kůži člověka, řada z nich ale může být původcem rozličných chorob. Dalším možným zdrojem mikroorganizmů v bazénové vodě může být voda zdrojová, příp. se mikroorganizmy mohou do vody dostat i vzduchem. Jako ochrana se do bazénové vody přidávají desinfekční prostředky. Desinfekce v rodinných bazénech je převážně prováděna pomocí okysličovadel, kde na prvním místě jsou chlorové preparáty. Pro provoz rodinných bazénů převažuje použití t.zv. organického chlóru, nejčastěji na bázi kyseliny izokyanurové. Je dodáván v podobě granulátu, rychlorozpustných nebo pomalu rozpustných tablet, které se vkládají do plovoucích košíků (obr. 1) přímo do bazénu, případně do skimmeru nebo do rozpouštěcí komory v úpravně vody. Výhodou chlóru v této podobě je jednoduchá a poměrně bezpečná manipulace i pro laika. Z důvodů poměrně vysokých cen chlorových tablet však bývá někdy používán při ošetřování vody v rodinných bazénech i roztok chlornanu sodného, případně Sava.

Zabezpečení proti řasám. Pod pojmem řasy je uvažována v bazénové problematice skupina mikroskopických jedno a více buněčných organizmů, které se do bazénu mohou dostat ze zdrojové vody nebo pomocí větru či klimatických srážek. Spóry řas jsou prakticky všude a v bazénu bez řádné cirkulace v celém objemu a vhodné chemické úpravy může dojít k rozvoji a k hromadnému množení a tím znehodnocení vody během několika dní. Ideální podmínky vytváří teplé a vlhké počasí, pro zelené řasy pak i dlouhý sluneční svit. Před řasou v bazénu nás plně neochrání ani, je-li bazén uvnitř objektu. Řasy vytváří nepříjemný sliz na hladině bazénu, na stěnách bazénové vany, znepříjemňují pocit z koupání a mohou způsobovat kožní reakce. Nepříjemný je i zápach rozkládajících se zbytků. Nejúčinnější proti řase je prevence. Voda v bazénu musí cirkulovat v celém objemu, aby nevznikaly pro řasu příjemné klidové kouty a do bazénové vody je nutné přidávat algicid.

Měření chemických parametrů vody v bazénu. Jedno ze základních pravidel při chemické úpravě jakékoliv vody je, že máme vědět, co do vody přidáváme za chemikálie. Nestačí jen obchodní název, měli bychom znát i chemické složení. Většina přípravků při použití zachovává v bazénové vodě chemická rezidua a i zde je vhodné měřit jejich koncentraci. K tomu všemu potřebujeme vhodná měřící zařízení.

Nejjednodušší měřící pomůcky - testery sou založeny na barevné reakci vzorku vody obarveného vhodnou reagencií a porovnáním opticky s přiloženou stupnicí. Tyto měřiče jsou běžně dostupné, v cenové relaci několika set korun a určitě by neměly chybět u žádného majitele rodinného bazénu. Umí však měřit vždy pouze 1 - 2 veličiny a při měření různých veličin bychom potřebovali celou škálu těchto colorimetrů.

Vyšší kvalitu měření nám zajistí přístroje pracující fotometrickou metodou - fotometry. Ty měří prostup světla obarveným vzorkem a porovnávají ho s prostupem světla neobarveným vzorkem. Fotometry mají větší rozsah měřených veličin, výrazně vyšší přesnost měření, jsou však cenově výrazně nákladnější - řádově tisíce až desetitisíce korun a lze je koupit pouze u specializovaných prodejců.

Jak používat bazénovou chemii

 • Bazénová chemie se musí používat pravidelně po celou sezónu, od napuštění bazénu, až do ukončení sezóny. Mezi nejčastější chyby patří to, že někteří uživatelé bazénů z důvodu úspory, používají bazénovou chemii jen pokud se v bazénu koupou, nebo až začne být bazénová voda nekvalitní. Spotřeba bazénové chemie je celkově daleko vyšší, než při pravidelném dávkování.
 • Aby bazénová chemie správně fungovala, je nutné udržování správné hodnoty pH. Pokud bude hodnota pH příliš vysoká, může se snížit účinnost bazénové chemie až o 80% a voda v bazénu začne silně zapáchat po chloru. Při příliš nízké hodnotě pH může docházet k poškozování některých částí bazénového vybavení, zejména kovových částí (spoje, filtrace, schůdky). podrobně
 • Pokud je voda v bazénu příliš tvrdá, je nutné použít stabilizátor tvrdosti.Extrémně tvrdá voda (většinou studniční) s vysokou alkalitou se musí upravit.
 • Pravidelně zapínejte bazénovou filtraci, i když je voda čistá a bazén nepoužíváte.
 • Pokud je to technicky možné, nepoužívejte plovákový dávkovač bazénové chemie, ale pokládejte tablety na sítko do skimmeru.Z plovákového dávkovače se značná část chloru vypaří.
 • Pokud je bazén hodně využíván, voda v bazénu je velmi teplá, spotřeba bazénové chemie je až dvojnásobná oproti přiloženému návodu.
 • Pravidelně vysávejte bazén, nečistoty na dně bazénu se rozkládají a kazí vodu.
 • Nikdy se současně nesmí používat kyslíková bazénová chemie a chlorová bazénová chemie.
 • Pokud je na stěnách bazénu usazený vodní kámen, nikdy ho neodstraňujte mechanicky, protože můžete protrhnout bazénovou folii (a tím bazén nenávratně poškodit), u bazénů z PP porušíte a zdrsníte povrch. Použijte kyselinu chlorovodíkovou 31% nebo slabší naředěnou na jeho odstranění. Nutno odzkoušet nejprve na kousku povrchu bazénu.
 • Pokud voda v bazénu zezelenala, je nutné upravit pH vody, zvýšit koncentraci chloru oproti běžnému dávkování 2-3x. Bazénová filtrace musí být zapnutá 24 hodin a každé 2 dny provést proplach filtračního písku.
 • Pokud Vám bazénový tester ukazuje, že voda v bazénu má správnou koncentraci chloru, neznamená to ještě, že je v bazénu opravdu chlor.
 • Pečlivě čtěte návody u bazénové chemie, dbejte na správné dávkování, (např. nevhodně vysoká dávka vločkovače může způsobit zakalení bazénu). viz úprava bazénové vody(při výskytu zákalu)
 • Jednotlivé přípravky bazénové chemie jako vločkovač, odstraňovač řas, jsou mnohonásobně účinnější, než když jsou obsaženy v kombinovaných tabletách a 5 v 1 tabletách. Na druhou stranu kombinované tablety vykazují vyšší komfort při dávkování.

Smaltované bazény

 

poptavky-kontakty-z

Mapa

map-cz-cs

 

Kde nás najdete

Provozní doba

PO: 7 -12  12.30 - 15.30 hod

ÚT: 7 -12  12.30 - 15.30 hod

ST: 7 -12  12.30 - 15.30 hod

ČT: 7 -12  12.30 - 15.30 hod

PÁ: 7 -12  12.30 - 15.30 hod

SO: zavřeno

NE: zavřeno

Rychlý kontakt

Morkus Morava, s.r.o.

Fakturační adresa
Lazníky 163, 751 25 Veselíčko
IČ: 278 48 485
DIČ: CZ 278 48 485
tel. administrativa: 774 405 816
tel. jednatel: +420 737 540 190