Novinky
Otevřít info

Bioplynové stanice

Smaltované nádrže Permastore pro BPS a ČOV

MORKUS MORAVA s.r.o.

Bioplynové stanice

Bioplynové stanice jsou moderní a ekologická zařízení, která se běžně provozují v ČR i ve světě. Zpracovávají širokou škálu materiálů nebo odpadů organického původu prostřednictvím procesu anaerobní digesce bez přístupu vzduchu v uzavřených reaktorech. Výsledkem procesu je bioplyn, který je zatím nejčastěji využíván k výrobě elektřiny a tepla, a dále digestát, který lze použít jako kvalitní hnojivo.

Na domácím trhu patříme mezi lídry v oblasti dodávek a výstavby smaltovaných sil, nádrží a zásobníků. V průběhu posledních deseti let jsme zrealizovali více jak čtyři stovky projektů zaměřených na výstavbu skladovacích kapacit pro zemědělskou, průmyslovou či komunální sféru. Naší doménou byla výstavba smaltovaných nádrží na kejdu, močůvku a kapalná hnojiva, dále potom dodávky a montáže smaltovaných či pozinkovaných sil na obilí, vlhkou kukuřici a další sypké materiály. Stále častěji nás investoři oslovují s požadavkem na dodávku a výstavbu smaltovaných nádrží pro fermentory bioplynových stanic a čističek odpadních vod. S ohledem na zvyšující se zájem o tyto produkty byla vytvořena nová sekce obchodního oddělení, která řeší všechny poptávky a požadavky našich zákazníků z oblasti výstavby smaltovaných nádrží pro bioplynové stanice či čistírny odpadních vod.

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ

Provádíme výstavbu smaltovaných nádrží Permastore pro bioplynové stanicea čistírny odpadních vod. Našim zákazníkům můžeme nabídnout i kompletní dodávku a výstavbu bioplynových stanic a ČOV na klíč. Při realizaci těchto zakázek vždy spolupracujeme s osvědčenými firmami které se pohybují na evropském trhu výstavby bioplynových stanic a ČOV. Našimi dodavateli jsou jen zkušení výrobci technologií pro tyto stavby, kteří nabízejí již v praxi osvědčená a ověřená technická řešení.

ZEMĚDĚLSKÉ BIOPLYNOVÉ STANICE

Námi montované technologie bioplynových stanic umožní zemědělským podnikům a zemědělcům nejen zpracovávat odpad vzniklý jejich činností, ale zpracovávat a ekonomicky využít odpady ostatních subjektů včetně biodegradabilní složky separovaného komunálního odpadu, a tak získat vedle příjmů ze zemědělské produkce také příjmy z prodeje elektrické energie, tepla, popřípadě hnojiva z digestátu, a také příjmy za zpracování komunálního bioodpadu.

BIOPLYNOVÉ STANICE VYRÁBÍ BIOPLYN, ELEKTŘINU I TEPLO

bioplynka-nemecko-03-th

V zemědělství, potravinářství nebo při chovu hospodářských zvířat vzniká velké množství biologického odpadu, který je však možné velmi efektivně využít k výrobě bioplynu. Ten dále slouží jako zdroj elektrické energie, tepla nebo jako palivo v dopravě. Zbylým produktem při výrobě bioplynu je navíc ekologicky nezávadná kapalná látka (tzv. digestát), která se úspěšně používá v zemědělství jako vysoce kvalitní hnojivo. K výrobě bioplynu dochází v bioplynových stanicích, jejichž hlavní část (nazývanou jako fermentor či reaktor) si můžeme představit jako velikou nádrž, kde se zředěná a rozmělněná organická masa promíchává a zahřívá (na cca 42 °C), přičemž dochází k rozkladným procesům a současné produkci bioplynu. Uvolněný bioplyn je následně odváděn do plynojemu, kde se dále upravuje a čistí.

ZAJISTÍME PRO VÁS

  • PORADENSKOU ČINNOST - Nabízíme poradenský servis související s přípravou a výstavbou bioplynových stanic.
  • ZAJISTÍME PRO VÁS NÁVRH ŘEŠENÍ BIOPLYNOVÉ STANICE - Naši odborníci na základě Vašich požadavků a potřeb vypracují návrh řešení bioplynové stanice.
  • PROJEKČNÍ ČINNOST - Zajístíme zhotovení projektu pro stavební povolení a prováděcí projektovou dokumentaci.
  • FINANCOVÁNÍ VÝSTAVBY - Zajištění financování ve spolupráci s Českou Spořitelnou a sestrou světové banky společností IFC.
  • ZÍSKÁNÍ DOTACÍ - Pomůžeme Vám s přípravou dokumentů a se získáním dotací z fondů MZe nebo MPO.
  • ZPRACOVÁNÍ AUDITU - Zpracování energetického auditu na základě vyhlášky č. 213/2001.
  • ZPRACOVÁNÍ OZNÁMENÍ PRO ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ - Zpracování oznámení pro zjišťovací řízení EIA či pro celé řízení EIA (dokumentace, posuek).
  • ROZJEZD BIOPLYNOVÉ STANICE - Zajištění rozjezdu bioplynové stanice s následným provozním poradenstvím.
  • POSKYTNUTÍ GARANCÍ FUNKČNOSTI - Poskytnutí garancí funkčnosti systému pro Vás i pro financující banku.

Bioplynová stanice Solschen, 31241 Ilsede, Deutschland

Pro firmu HENZE HARVESTORE jsme na začátku roku zahájili montáž sedmi smaltovaných nádrží pro bioplynovou stanici Solschen, 31241 Ilsede, Deutschland. Konkrétně se jedná o Digestor: 2 x nádrž o průměru 19,64 metrů, výška 14 lubů – 19,67 metrů, Skladovací nádrž: 1 x nádrž o průměru 23,91 metrů, výška 7 lubů – 9,87 metrů, Skladovací nádrž: 4 x nádrž o průměru 29,03 metrů, výška 7 lubů – 9,87 metrů. Dvě smaltované nádrže Harvestore jsou zastřešené. Montáž těchto nádrží bude dokončena koncem měsíce dubna 2017.

Newsletter ke stažení ZDE

 

Výstavba bioplynov...
Výstavba bioplynové stanice Německo
Výstavba bioplynov...
Výstavba bioplynové stanice Německo
Výstavba bioplynov...
Výstavba bioplynové stanice Německo
Výstavba bioplynov...
Výstavba bioplynové stanice Německo
Výstavba bioplynov...
Výstavba bioplynové stanice Německo
Výstavba bioplynov...
Výstavba bioplynové stanice Německo
Výstavba bioplynov...
Výstavba bioplynové stanice Německo
Výstavba bioplynov...
Výstavba bioplynové stanice Německo
Výstavba bioplynov...
Výstavba bioplynové stanice Německo
Výstavba bioplynov...
Výstavba bioplynové stanice Německo
Výstavba bioplynov...
Výstavba bioplynové stanice Německo
Výstavba bioplynov...
Výstavba bioplynové stanice Německo
Výstavba bioplynov...
Výstavba bioplynové stanice Německo
Výstavba bioplynov...
Výstavba bioplynové stanice Německo
Výstavba bioplynov...
Výstavba bioplynové stanice Německo

Mapa

map-cz-cs

 

Kde nás najdete

Provozní doba

PO: 7 -12  12.30 - 15.30 hod

ÚT: 7 -12  12.30 - 15.30 hod

ST: 7 -12  12.30 - 15.30 hod

ČT: 7 -12  12.30 - 15.30 hod

PÁ: 7 -12  12.30 - 15.30 hod

SO: zavřeno

NE: zavřeno

Rychlý kontakt

Morkus Morava, s.r.o.

Fakturační adresa
Lazníky 163, 751 25 Veselíčko
IČ: 278 48 485
DIČ: CZ 278 48 485
tel. administrativa: 774 405 816
tel. jednatel: +420 737 540 190