Oválné bazény
Otevřít info

info

zde

+420 773 400 010 - informace týkající se prodeje plechů na bazény a dopravy.
email : roman.jurica@morkus-morava.cz

Nabídka

Smaltované nádrže a jímky

Prohlídky nádrží

Vodní zkoušky

Nabízíme provedení revizí Vašich stávajících nádrží a posouzení jejich aktuálního technického stavu ve vztahu k jejich dalšímu použití jak z hlediska druhu kapalné látky, tak i z hlediska očekávané další životnosti. Pravidelné kontroly a zkoušky těsnosti u skladovacích nádrží tekutin jsou předepsané zákonnou normou. V tomto směru nabízíme kompletní služby. Navrhneme Vám řešení a vypracujeme cenový návrh na provedení případné opravy či renovace.

Revize a kontroly

Revize a vodní zkoušky 01

Provádíme revize - kontroly - odborné prohlídky - měření - zkoušky nádrží montovaných ze smaltovaných plechů a dalších technických zařízení potřebných pro provoz nádrží. Pro objednatele, vlastníky, provozovatele, správce nádrží nebo technologií, zajišťujeme kompletní vedení revizní agendy vyhrazených technických zařízení, včetně archivace předepsané dokumentace - revizních zpráv, protokolů o kontrolách, odborných prohlídkách, pasportů a podobně. Sklady kapalných průmyslových hnojiv ze smaltovaných nádrží typ Vítkovice byly realizovány v letech 1978 až 1986, přičemž fyzická životnost nádrží byla zaručena po dobu 18-20 let. V současné době je tato životnost pro většinu nádrží naplněna proto je nutné provést revizi nádrží pro zjištění stavu.

Dodržování revizních prohlídek nádrží

Základem řádné péče o nádrže ze smaltovaných plechů je vždy průběžné sledování jejich stavu – tedy provádění prohlídek, kontrol, revizí apod. V praxi jsou tyto pojmy často zaměňované, chybně pojímané a tedy i nedostatečně plněné. Jejich zanedbávání přitom představuje jednu z nejčastějších příčin vzniku větších závad, jejichž odstranění bývá většinou několikanásobně dražší než pravidelná revize či kontrola šroubované nádrže.

Kontrola a údržba ocelových konstrukcí dle ČSN 73 2604

Kontrola a údržba ocelových konstrukcí dle ČSN 73 2604

Tato norma nahrazuje ustanovení o kontrole a údržbě ocelových konstrukcí pozemních a inženýrských staveb uvedených ve zrušené ČSN 73 2601 z roku 1988 [1], která nejsou obsažena v evropské normě ČSN EN 1090-2+A1 [6], která problematiku kontroly a údržby neřeší. Norma klade důraz na správu a udržování ocelových konstrukcí podle projektové a provozní dokumentace a je současně podkladem pro prohlídky a posuzování ocelových konstrukcí. Norma předepisuje intervaly kontrol. U konstrukcí zařazených ve třídě následků CC1 - Zemědělské budovy, kam lidé běžně nevstupují (např. budovy pro skladovací účely, skleníky) se běžná prohlídka se provádí 1krát za 5 let, podrobná prohlídka nejméně 1krát za 10 let. Povinnost k provádění prohlídek má vlastník stavby.

Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách

požaduje v § 39 odst. 4 písm. d) provádět nejméně jednou za 5 let, pokud není technickou normou nebo výrobcem stanovena lhůta kratší, prostřednictvím odborně způsobilé osoby zkoušet těsnost nádrží určených pro skladování. Zkoušky těsnosti podle § 39 odst. 4 písm. d) se týkají každého, kdo zachází se zvlášť nebezpečnými látkami nebo nebezpečnými látkami nebo kdo zachází se závadnými látkami ve větším rozsahu (tj. zařízení s kapalnými závadnými látkami 1000 a více L) nebo kdy zacházení s nimi je spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody (blíže § 2 písm. c) vyhlášky 450/2005 Sb.).

Odborné prohlídky nádrží

Odborné prohlídky nádrží

U smaltovaných nádrží typu VÍTKOVICE byla výrobcem garantována životnost 20 let, po uplynutí této doby je další používání nádrží podmíněno provedením kompletní, odborné prohlídky. Naše firma zajišťuje tyto odborné prohlídky, revize a následné opravy těchto nádrží. Máme vypracovány potřebné technologické postupy a dokumenty splňující všechny současné normy a předpisy, kterými se řídíme.

Prováděním pravidelných, odborných prohlídek smaltovaných nádrží předejdete navýšení nákladů při následných opravách. Při osobní prohlídce našeho revizního technika Vás seznámíme s nejčastějšími příčinami vzniku závad na nádržích typu Vítkovice

Příčiny netěsnosti nádrží

Příčiny netěsnosti nádrží

Jednou z hlavních příčin netěsnosti je odlupující se tmel na vnitřní straně nádrže. Včasným odstraněním těchto netěsností můžete předejít katastrofálním důsledkům a správně zvolenou opravou minimalizujete následné náklady na případnou renovaci.

 

Plechy jsou po celém povrchu chráněny smaltem, hrany plechů bohužel ne, a proto je třeba vnitřní hrany plechů ochránit speciální silikonovou vrstvou. Životnost silikonových tmelů využívaných v 80 letech byla 20 let a byla stanovena téměř přesně. Bohužel tyto tmely stářím ztratily svou přilnavost a silikonová vrstva se začala loupat. Toto umožnilo uskladňovanému médiu narušit kvalitu plechů pomocí rychle se šířící koroze. Přílišná koroze velmi negativně ovlivňuje těsnost a následně statiku celé smaltované nádrže.

 

Současné normy předepisují předimenzovanější konstrukční prvky smaltovaných nádrží, a proto se těmito platnými normami beze zbytku řídíme při opravách.

 

Z výše jmenovaného vyplývá, že je nutné při opravě vyměnit i všechny poškozené šrouby, které byly dříve opatřeny pryžovou půlkulatou hlavou. Tyto jsou nahrazeny pevnostní šrouby DIN 8,8 které mají hlavu potaženou plastem a na rozdíl od původních šroubů odolávají slunečnímu záření a agresivním látkám. Správný počet vyměňovaných šroubů musí být navržen s ohledem na statiku celé smaltované nádrže.

Navštivte náš specializovaný kovošrot. Provádíme výkup klasického kovového odpadu tak i kovového šrotu pocházejícího z demontovaných technologických celků. Kromě klasické sběrny kovového odpadu provádíme demontáže, odkupy a likvidace kovových staveb, průmyslových a zemědělských technologických celků. Pokud máte zájem o naše služby a hodláte nám nabídnout nějaký kovový šrot k odkupu kontaktujte naše obchodní oddělení. Rádi Vám sdělíme podrobnosti jak funguje náš kovošrot, popřípadě se domluvíme na osobní návštěvě či konzulatci. Náš demontážní tým je tvořen zkušenými pracovníky kteří jsou školeni pro práci ve výškách.

LIKVIDACE TECHNOLOGIÍ::likvidace-technologiiZabýváme se také nákupem, prodejem a úpravou ocelového šrotu. Naše činnost se zaměřuje na likvidaci kovových konstrukcí v zemědělství, všech typů jeřábů, kotelen, mostních konstrukcí, vodáren, nádrží, sil, hal, provozů a veškerých zařízení a technologií. Provádíme demontáže, úpravy a vystěhování velkých strojů či zařízení, které nejsou schopny transportu bez předešlé úpravy. Likvidaci provádíme kompletně včetně odvozu materiálu a odkoupení kovového odpadu. Případně pouze rozřezání technologie na určený rozměr a připravení k odvozu. Přepracování materiálu provádíme řezáním kyslíkem nebo demontáží. Pro stavební firmy zajišťujeme demontážní i paličské práce.

BAZAROVÝ PRODEJ::bazarovy-prodej-thNaše služby zákazníkům jsme rozšířili i o bazarový prodej jak použitého hutního materiálu tak i různých strojů, přístrojů a vozidel. Provádíme výkup a prodej zařízení z demontovaných technologických celků. V naší nabídce naleznete i použitý stavební materiál jako jsou různé druhy střešních krytin, oken, trámů a desek. V naší bazarové nabídce se nacházejí zemědělské stroje a vozidla. Nezřídka je naše bazarová nabídka obohacena ucelenou nabídkou použitých výrobních, skladových čí zemeděských technologií. V našem bazaru můžete nakoupit za velmi příznivé ceny. Naše bazarová nabídka se neustále obměňuje a proto sledujte pozorně naši sekci bazar.

Stavba bazénu

Postavte si levný bazén svépomocí

bazen-video-ukazky-th

Pro ilustraci videa staveb bazénů

V České republice je možno pořídit mnoho typů bazénů s různou cenou a různámi technologiemi montáže a výstavby.

 • dětské bazény
 • montované bazény s tenkou fólií
 • laminátové bazény
 • plastové bazény
 • bazény z těžkých fólií
 • laminátové bazény
 • polyesterové bazény
 • kovové bazény
 • keramické bazény
 • bazény fr. typu

V závislosti na typu bazénů je odvislá i cena a životnost bazénu, potažmo i design.

V této části naleznete videa zobrazující průběh výstavby bazénů. Průběh výstavby bazénu je vždy závislý na typu bazénu a jeho konstrukčním řešení. Základní prvky jsou ale u zapuštěných bazénů shodné.

Pokud máte nějaké takové video, mapující výstavbu vašeho bazénu a jste ochotni se o něj podělit s ostatními návštěvníky našeho webu, neváhejte nás kontaktovat.

Nabízíme kompletní zámečnické práce

Montáž ocelových konstrukcí a stavební zámečnictví

Naše zámečnictví má několikaletou tradici. Zaměstnáváme spolehlivé a zručné řemeslníky, máme plně vybavenou dílnu, kde při výrobě používáme kvalitní osvědčené materiály. Vždy dodržujeme dohodnuté termíny. Podrobně s vámi probereme vaše požadavky a zdarma poradíme při výběru ideálního řešení. Rádi a ochotně pro vás vypracujeme přesnou cenovou nabídku. Při výrobě na zakázku pracujeme nejen s kovovými materiály, ale také se dřevem. Samozřejmostí je doprava a odborná montáž objednaných výrobků.

Kovovýroba

Zámečnická dílnaProvádíme svářečské a zámečnické práce – mimo jiné i výrobu a montáž vrat a vratových dílů, schodišť, zábradlí, mříží do oken a dveří, výroba regálů, přístřešků, ocelových konstrukcí, kontejnerů, nástaveb na auta, zastřešení, reklamní poutače atd. Na přání klientů poskytujeme i finální montáž. Pro výrobu používáme především materiál z válcované konstrukční oceli. Zámečnické práce provádíme ve speciálně vybavené dílně
.

Nabízené zámečnické služby

Svařování
 • svařování elektrickým obloukem, CO2.
 • řezání plazmou, strojní
 • broušení
 • stříhání
 • ohýbání
 • vrtání
 • montáž a demontáž ocelových konstrukcí
 • povrchová úprava (lakování, tryskání)

V našem zámečnictví Vám můžeme vyrobit:

Ocelové schodiště
 • vjezdové brány
 • vstupní branky
 • garážová vrata
 • ochranné mříže
 • mříže
 • přístřešky
 • nosníky
 • sloupky
 • regály
 • reklamní poutače
 • kovová zábradlí
 • celokovová schodiště nebo schody

Montáž konstrukcí a stavební zámečnictví:

Stavební zámečnictví
 • nosné ocelové konstrukce
 • výrobní haly
 • příhradové nosníky
 • přístřešky, zastřešení objektů
 • nástavby budov
 • sklady a opláštění hal a skladů
 • montáž a demontáž ocelových konstrukcí
 • ocelové konstrukce pro bytové domy

Nabízíme i všechny služby klasického zámečnictví

prodej hutního materiálutj. opracování kovových materiálů od plechů přes profilované železo až k tyčovinám. Tyto materiály stříháme, řežeme, brousíme, ohýbáme a montujeme dle požadavků zákazníků. Provádíme i povrchovou úpravu zámečnických výrobků jako jsou antikorozní nátěry, základové nátěry, ale i povrchové nátěry jak venkovní tak i interiérové.Samozřejmostí je i zpracování výrobní dokumentace nebo výroba drobných atypických prvků na zakázku. Pro výrobu používáme především materiál z válcované konstrukční oceli. Zámečnické práce provádíme ve speciálně vybavené dílně .

Výroba velkoobjemových hákových kontejnerů:

Výroba hákových kontejnerůHledáte firmu, která vám dodá velkoobjemové kontejnery? Kontaktujte nás a vyberte si vhodný kovový kontejner. Nabízíme kontejnery pro sběrné dvory i pro ukládání nebezpečných odpadů. Vyrábíme a prodáváme velkoobjemové kontejnery pro hákové, lanové i řetězové nosiče. Máme kontejnery různé velikosti na všechny typy vozidel.Naše zakázková kovovýroba má za sebou několik let zkušeností práce s kovovým materiálem. S úspěchem, se specializujeme na výrobu kovových kontejnerů dle konkrétních požadavků odběratelů.

Mapa

map-cz-cs

 

Kde nás najdete

Provozní doba

PO: 7 -12  12.30 - 15.30 hod

ÚT: 7 -12  12.30 - 15.30 hod

ST: 7 -12  12.30 - 15.30 hod

ČT: 7 -12  12.30 - 15.30 hod

PÁ: 7 -12  12.30 - 15.30 hod

SO: zavřeno

NE: zavřeno

Rychlý kontakt

Morkus Morava, s.r.o.

Fakturační adresa
Lazníky 163, 751 25 Veselíčko
IČ: 278 48 485
DIČ: CZ 278 48 485
tel. administrativa: 774 405 816
tel. jednatel: +420 737 540 190