Předmětem této zakázky je dodávka a montáž smaltovaného zásobníku s výsypkou na ocelové konstrukci, včetně zateplení. Plášť zásobníku bude sestaven z renovovaných, oboustranně smaltovaných ocelových plechů, které k sobě budou spojovány novým spojovacím a těsnícím materiálem. Spojovacím materiálem jsou pozinkované šrouby, těsnícím materiálem jsou silikonové tmely. Tyto tmely budou aplikovány v souvislé vrstvě přes šroubové spoje tak, aby byla zajištěna těsnost šroubových spojů, a zároveň ochrání nesmaltované hrany plechů před poškozením vnějšími vlivy (koroze, aj).

 

Specifikace zásobníku: