Demolice a výkopové práce

Stavba bazénu ze smaltovaných vítkovických plechů

Volba správného umístění bazénu

Zvolte si část pozemku chráněnou před padajícím listím, vzdálenou místům se zvýšeným výskytem hmyzu. Podloží musí být rostlá zemina, nikoli navážka. Navážené půdy by musely být velice kvalitně zhutněny, aby nedošlo k poškození betonového podkladu. Jámu je třeba vyhloubit na všech stranách větší o min. 50 cm než je půdorysný rozměr bazénu. To znamená, že skutečný rozměr jámy bude min. o 100 cm větší než je rozměr bazénového skeletu. Hloubku jámy spočítáte, když k předpokládané hloubce zapuštění bazénu do země přičtete sílu podkladní betonové desky. Tuto sílu Vám stanoví stavební odborník podle konkrétní situace na Vašem pozemku. Za případné poškození bazénu vlivem deformace podloží neodpovídáme. Dejte pozor, aby jste se při výkopu nedostali do zóny spodní vody.