Jak na renovaci haly

Vykupujeme, renovujeme a opravujeme haly

Firma Morkus Morava s.r.o

renovace-haly-01-thse specializuje na demontáž, kvalitní výrobu, renovaci a montáž a vývoj všech typů montovaných hal, halových systémů a hangárů za příznivé ceny. Mezi naše produkty patří ocelové haly, montované haly, skladové haly výrobní haly a další typy hal. Tyto haly jsme schopni upravit na přání zákazníka do atypických rozměrů. Specializujeme se na typové haly Hard, Hustopeče, Dačice.

Demontujeme, renovujeme, prodáváme a montujeme

Opláštěná halahalové, kovové, montované objekty jako komplety, anebo samostatné celky - nosné konstrukce, opláštění, profilované plechy, sendvičové panely a zateplovací systémy, a ostatní prvky montovaných hal. Haly, anebo jejich součásti dodáváme podle individuálních požadavků našich zákazníků bez montáže, s montáží na připravené základy, anebo jako kompletní stavbu včetně spodní stavby, základů a podlahy, s různou úrovní projektové dokumentace.

Objekty s nosnou ocelovou konstrukcí

Stavba halyjsou určeny pro výstavbu v oblasti průmyslové výroby a zemědělství. V praxi tak ocelové konstrukce nalézají své uplatnění jako výrobní haly, zemědělské haly, skladové haly pak jako sklady a skladovací prostory. Stejně dobře plní svou funkci ocelové haly i v podobě stále oblíbenějších multifunkčních sportovních hal a kancelářských objektů a nákupních center.

Firma Morkus - Morava s.r.o

Průmyslová halase v tomto směru převážně specializuje na zemědělské a průmyslové ocelové stavby. Nejčastějším řešením jsou stavby renovovaných ocelových hal typové řady HARD, HUSTOPEČE , DAČICE a to z důvodu ekonomické výhodnosti. Stavba takovéto renovované haly přijde investora jen na 60% z ceny haly nové.

Při poptávce k odkoupení nebo renovaci

Renovace halystarší haly je tato posouzena z kvalitativního hlediska a pokud vyhovuje renovaci (odkupu) je odborně demontována, jednotlivé díly označeny a převezeny do sídla firmy. Zde dochází k doplnění chybějících dílů, dokompletování, úpravám a opravám. Konstrukce je otryskána od původních zbytkových barev a je proveden základní nátěr. Po následné montáži je konstrukce opatřena nátěrem dle přání zákazníka.